Kategori: Medicin & hälsa

Forskning vid Lunds universitet visar att en fiberrik kost kan bidra till att bibehålla och förbättra minnet, koncentrationsförmågan och sinnesstämningen.

Maten som förbättrar minnet

Äter du en kost bestående av fiber från korn och råg och rik på bär? Då äter du mat som kan bidra till att minska risken för diabetes typ 2 samtidigt som du bibehåller och förbättrar minnet. Vid Centrum för Preventiv Livsmedelsforskning undersöker forskare matens inverkan på tarmfloran och vilka...

Hjärnan i bild

Med hjälp av bland annat magnetkameror kan vi se in i våra hjärnor. Bilderna är till stor hjälp för att hitta olika sjukdomsförändringar såsom tumörer eller förträngningar i blodkärl. Vi kan även avbilda hur hjärnan arbetar och svara på frågor som; var finns det aktivitet, vilka delar hänger ihop? Men...

Hjärnvågor vid ett epilepsianfall i ett EEG

Ljus i kampen mot epilepsi

I hjärnan skickas ständigt elektriska och kemiska signaler mellan de runt hundra miljarder nervceller som kommunicerar med varandra och får oss att fungera. Det händer att vissa nervceller blir överaktiva och orsakar kaos i delar av hjärnan. Detta är vad som sker när någon drabbas av ett epileptiskt anfall. Mérab...

Språk – hjärna det!

Stridspiloter och tolkar är Försvarsmaktens mest värdefulla tillgångar. Men istället för fysiska kraftansträngningar som stridspiloter får gå igenom möter de blivande tolkarna ett stålbad i form av utländska språk. Denna intensiva språkinlärning får hjärnan att växa visar forskning vid Lunds universitet. Att hippocampus, som fungerar som en kopplingsstation mellan hjärnans...

Jaktens tjusning – när spelandet tar över

När inkassobreven samlas och kronofogden står i farstun, vore den rationella reaktionen rimligen att sluta med beteendet som orsakat situationen. Men för den som drabbats av spelberoende kan reaktionen bli den motsatta – ett ökande spelande och en jakt på förlorade pengar.  Detta berättar professor Anders Håkansson som 2016 fick...

Likheter mellan Alzheimers sjukdom och Parkinson skapar gemensam forskning

Alzheimers sjukdom kännetecknas av så kallade plack, vita klumpar av proteinet beta-amyloid i hjärnan. Det gängse resonemanget har därför varit att patienterna borde behandlas så att placken försvinner. Tanken låter logisk, men har inte lett till några nya effektiva läkemedel – och professorn i experimentell neurologi Gunnar Gouras tror att...

Hjärnforskaren Henrik Jörntell studerar hjärnans grundläggande mekanismer och funktion.

Varför krymper hjärnan?

Att hjärnan kan krympa vid kronisk stress är något som forskare har observerat hos både möss och människor. Men vad är det som orsakar krympningen och går den att förebygga? Möt hjärnforskaren Henrik Jörntell, som studerar hjärnans grundläggande mekanismer och funktion. I vår hjärna finns omkring 100 miljarder nervceller som...

Dagen då Pia Dellsons hjärna sa nej

Pia Dellson är cancerläkare och psykiater med egen erfarenhet av utbrändhet. I slutet av 2012 klappade hon ihop och orkade plötsligt ingenting mer. Hon brukar kalla det för att hon ”bröt hjärnan”. – När man bryter ett ben finns ju inget att göra annat än att avlasta benet och vänta...