Om magasinet

Välkommen till läsning kring aktuell forskning på Lunds universitet!

FOKUS FORSKNING är Lunds universitets digitala forskningsmagasin som lyfter ifrågasättande och samhällsbyggande forskning i ord, film och bild.

Lunds universitet har över 5 000 forskare och i FOKUS FORSKNING kan du läsa om hur forskningen påverkar eller influerar ditt liv och vardag.

Ända sedan 1666 har Lunds universitet varit en bank för bildning och nya idéer. Vi utbildar och forskar inom följande områden:

  • ekonomi
  • humaniora och teologi
  • juridik
  • konst, musik och teater
  • medicin
  • naturvetenskap
  • samhällsvetenskap
  • teknik