Tema: Plast

Plast i hav

Kan du tänka dig en värld utan plast?

Vi producerar mer och mer plast. Inom EU använder varje person ca 100 kilo plast varje år. Men målet för EU är att öka återvinningen. 2050 ska 80 % av plastförpackningar kunna återvinnas. Samtidigt håller haven på att förvandlas till stora soptippar och majoriteten av all skräp är plast som...

Färgrika gummiband av plast

På jakt efter miljövänlig, hållbar plast

Plast är ett mångsidigt material som vi vill fortsätta använda, men dagens plastproduktion och plastnedskräpning leder till hållbarhets- och miljöproblem. Inom forskningsprogrammet STEPS vid Lunds universitet har man en vision om ett framtida samhälle där plast produceras, används och återvinns på ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi. Plast är...

Hur skapar vi ett hållbart kretslopp för plast?

Vi står inför en cirkulär omställning av samhället där en slit- och släng attityd behöver ändras till att vi tar ekonomiskt- och miljömässigt ansvar. Stort fokus är riktat mot ett material vi lärt oss att inte leva utan. Plast.  – Hur kan man komma ifrån vår plastproduktion, som idag är...

3D-objekt utskrivet i plast

Att använda bioplaster för 3D-utskrift – tre frågor till Olaf Diegel

professor i produktutveckling vid Lunds universitet (LTH) När det gäller 3D-utskrift – vad är utmaningen, och fördelen, med att använda nya biopolymerer, det vill säga plaster tillverkade av förnybara råvaror? – När man skriver ut i 3D, så fungerar alla material olika när det gäller hur de krymper under stelningsprocessen,...