Tema: Mikro-RNA hälsans hotspots

LÄS ALLA VÅRA INTRESSANTA ARTIKLAR!

Watson och Crick upptäckte hur DNA fungerar

De lärde oss läsa den genetiska koden

Vår genetiska kod som vi ärver från våra föräldrar finns samlad i vårt DNA. Den dubbelt helixformade DNA molekylen som först beskrevs 1953 av Francis Crick och James Watson med hjälp av bland andra Rosalind Franklins, kan ses som cellens instruktionsbok. Det är här det står skrivet hur det går...

Sofie Elmroth, professor i oorganisk kemi

Spår som leder till att upptäcka sjukdomar

Under det senaste decenniet har så kallade icke-kodande RNA blivit ett hett forskningsområde. Sofi Elmroth studerar en typ av dessa små RNA-molekyler för att bättre förstå sjukdomar och deras uppkomst. Dynamiken i cellmetabolismen och DNA transkriberingen (informationsöverföringen) har visat sig vara mycket mer komplicerad än vi tidigare trott. Transkribering från...