Tema: Migration

Bilden visar ett område i Vintergatan på ett avstånd av cirka 5000 ljusår, där stjärnorna som nyligen bildats i moln av gas och stoft fortfarande är skymda. Den diffusa strålningen består bland annat av spritt stjärnljus som sprids av stoftet och gasen i området. Foto: ESO

Den förste migranten

Var den förste migranten en bakterie från yttre rymden? En bakterie som gömde sig inne i en meteorit och förde livet till jorden för mer än 3,5 miljarder år sedan? Teorin om ”frön från rymden”, panspermiteorin, har funnits sedan antiken och diskuteras fortfarande bland astrobiologer i det vetenskapliga sökandet efter...

Ursula istidsjägaren

Ursula. Ett ståtligt namn på en kraftfull jägare som levde för 30 000 år sedan i istidens Europa. Ursula var en av de första istidsjägare i Europa och 10 procent av Europas befolkning brås på henne. Hennes ättlingar är något vanligare i Skandinavien och nästan hälften av alla samer brås...

För cirka 4800 år sedan kom ett herdefolk vandrande till Skandinavien. Med dem kom troligtvis bruket av hästar och vagnar.

Förhistoriska migrationer avslöjas med hjälp av DNA

Vem bodde här i Skandinavien före oss och var kom de ifrån? För att hitta svaren har arkeologer och osteologer tidigare grupperat och daterat uppgrävda föremål och benrester till olika förhistoriska kulturer. Nu har forskarna tack vare DNA-studier börjat förstå hur människorna är släkt med varandra och hur de måste...

Internationell migration är regel mer än undantag

Krönika av Sara Kalm, lektor i statsvetenskap. Migration är inte något nytt fenomen. Människor har brutit upp och flyttat i alla tider, ibland enskilt, oftare i grupp. Under senare århundraden har detta skett mot en bakgrund av det internationella statssystemet och dess ordning av människor efter territoriella och ”nationella” gränser....

Klimatförändringar ger migration

Hur påverkar väder och klimatvariationer migrationen i Mellanöstern-regionen? Hur påverkas en minskning av koldioxidutsläpp och en tryggad livsmedelsförsörjning? Lina Eklund från Lunds universitet belyser komplexiteten i frågorna, men också hur konkreta projekt kan göra skillnad. Hon är verksam som forskare vid Centrum för Mellanösternstudier och Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap....

Från land till jättestad

För första gången i historien lever fler människor i städer än på landet. 2014 levde 54 % av världens befolkning i stadsområden. Mängden människor som lever i dessa områden beräknar man uppgå till 6.4 miljarder år 2050. Städer som har fler invånare än 10 miljoner är idag 22 stycken. De...

Kopplingen mellan stad och land

I Afrika överskattar prognoserna urbaniseringen. I Indien underskattas urbaniseringstakten. Det slår forskning från Storbritannien fast när forskare vid IIED, International Institute for Enviroment and Development, har granskat faktaunderlagen som prognoserna bygger på. – Det finns många myter kring urbanisering, säger Agnes Andersson Djurfeldt, kulturgeograf på Lunds universitet. Det är FN:s...

Det finns ingen enkel koppling mellan klimatförändringar och migration

På senare år har vi kunnat läsa i medierna om att klimatförändringarna kommer att leda till ”miljontals klimatflyktingar”. Men migration har inte en enda orsak, om man frågar Angela Oels: ”För oss samhällsvetare är det viktigt att lyfta fram att det inte finns någon enkel koppling mellan klimatförändringar och migration”....

Att leva i slum

Med kraftig inflyttning till städer breder slummen ut sig. Det blir det tydligaste beviset på att stora städer inte planeras så att alla har tillgång till vatten, bostäder och grundläggande sanitet. Idag lever uppskattningsvis 863 miljoner i slum världen över. Siffran var 650 miljoner 1990 som växte till 760 miljoner...