Kategori: Medicin & hälsa

Karolina Östbring

Från djurfoder till en proteinrik frukostprodukt

Att slänga eller elda upp odlingsrester, eller ätbara produkter som inte gått till försäljning, är ett slöseri med jordens resurser. Det är även dålig ekonomi för bönderna. Cirkulär ekonomi inom jordbruket innebär att man tar vara på värdet i en produkt eller en råvara, genom använda den till att, exempelvis,...

Mobilen – ett bra vapen mot barnadödligheten

I Malawi dör mer än sex barn av hundra innan de fyllt fem år. Men med snabb diagnos och behandling av lunginflammation, malaria och diarré kan många överleva. Sven Carlsson och Bo Andersson på Ekonomihögskolan har i fyra års tid deltagit i ett EU-projekt som går ut på att låta...

Susanne Fren och roboten Hobbit

Robotar utvecklas med felaktig bild av äldre användare

Med en allt äldre befolkning är det nödvändigt att hitta nya sätt att arbeta med hemvård, och robotteknik kan vara ett av dessa. Det menar Susanne Frennert, som nyss disputerat i Rehabiliteringsteknik vid Designvetenskaper, LTH. Hon har undersökt vad som händer i äldre människors vardag när robotar flyttar in, och...

Armband med panikgrepp ska ge trygghet för äldre

Hanne Pålsson hoppas att äldre och kroniskt sjuka – men också personer som lever under hot – ska få användning för hennes innovation, ett mobilt och ergonomiskt trygghetslarm som fungerar också utanför hemmet. För två år sedan var armbandet ett examensarbete på Industridesignskolan vid Lunds universitet, nu är det en...

Kan mobilsamtal hjälpa unga med missbruk?

Många unga som söker hjälp för sitt missbruk lider även av depression, ångest och stress. Och allt för många avbryter sin behandling i förtid. Nu har forskare testat om automatiserad mobilsamtal kan vara en hjälp. Till mottagningen Maria Malmö söker årligen 300-400 unga, tonåringar och unga vuxna upp till 25...

Framtiden för e-hälsan

Gudbjörg Erlingsdottir, docent i arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper om e-hälsan och hur den påverkar vårt samhälle.  Vad gör vi inom eHälsa vid Lunds universitet? − Vid Lunds universitet gör vi en hel del inom e-hälsa och i nätverket eHealth@LU finns ett tjugotal forskare från fem olika fakulteter. Det gör oss rätt...

Mobiltelefonen ska upptäcka vanliga sjukdomar

Kameran i en vanlig mobiltelefon ska kunna användas som mikroskop för att tidigt, enkelt och billigt upptäcka vanliga parasit- och bakteriesjukdomar. Organismerna identifieras först i en bärbar nanoteknologisk detektor, utvecklad vid LTH, Lunds universitet, som därefter pluggas in i telefonen för att förstoras enligt en teknik utvecklad i USA. Detta...

Blir det lättare att dö?

Tänker du på döden eller döendet? Oroar du dig för hur din sista stund i livet kommer att bli om du inte dör ”knall och fall”? Tänk om vi visste att vi kan få en värdig död vare sig vi dör hemma eller på sjukhuset! Idag är det inte så...

Spridningen av allvarliga infektioner ökar

På 1900-talet lyckades mänskligheten bromsa de svåra infektionssjukdomarna, men nu tornar mörka moln upp sig. När det gäller bakterieinfektioner är huvudproblemet den ökade resistensen mot antibiotika. På virusområdet är det största problemet de myggburna sjukdomar som snabbt håller på att sprida sig. När antibiotika kom sågs de som mirakelmediciner, som...