Kategori: Miljö & natur

Mathias Osvath, docent i kognitiv zoologi,har gång på gång i sina studier visat hur korpar har avancerade inlärningsprocesser och avancerade sociala beteenden.

Även korpar planerar sin vardag

Vetskapen om hjärnan är ännu idag förbluffande full av frågetecken. Det är fortfarande inte helt klart hur minne och många funktioner hos hjärnan är uppbyggt, varken hos människor och djur. Hjärnan och dess förmågor har bland annat studerats hos kråkfåglar. En fågelgrupp som historiskt haft en framträdande roll och ansetts...

Ryms världens minsta GPS i en insektshjärna?

Hur kan insekter med sina pyttesmå hjärnor navigera över enorma avstånd? Har de en inbyggd GPS i form av ett magnetiskt sinne? Eric Warrant, sinnesbiolog vid Lunds universitet, utforskar små insekters förmåga att navigera med hjälp av jordens magnetfält. Eric Warrant undersöker om det finns ett slags sjätte sinne hos...

Anders Brodin, professor i teoretisk ekologi Foto: Peter Frodin

En mes behöver inte vara en mes, den kan vara en opportunist!

Är smarthet kopplat till storleken på hjärnan? Större organismer har oftast en större hjärna, men är de verkligen mer avancerade bara för att det har en större hjärna? Är en ringduva smartare än en bofink? Fåglar har genom tiderna fått klä skott för både dumhet, vem har inte hört  ”hönshjärna”,...

Utmaningen med att dela hållbart

Krönika av Mattias Lehner, Post-doc vid Internationella Miljöinstitutet IIIEE, Lunds universitet Airbnb är ett enormt framgångsrikt amerikanskt företag som har lyckats att få oss att bjuda in främlingar i våra privata lägenheter. När jag åkte till Nya Zeeland i vintras och bodde hos en gammal dam i hennes privathus utanför Nelson...

Digitala lösningar för minskat matsvinn

Matsvinn är en stor utmaning för samhället. Bara i Sverige kastar vi 1,2 miljoner ton mat varje år, och det mesta av svinnet sker helt i onödan. Vad kan vi göra för att minska det? Vilken roll spelar förpackningen och kan digitaliseringen bidra till ett minskat matsvinn? Förpackningens främsta uppgift...

Hur hör hållbarhet och mindfulness ihop?

– Hållbarhet undersöks ofta utifrån övergripande politiska eller institutionella perspektiv. Jag blev intresserad av att granska hållbarhet från andra hållet, hur inre omställningar hos enskilda människor kan påverka den globala hållbarheten, säger professor Christine Wamsler från Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS. Hennes infallsvinkel gjorde att hon undersökte hållbarhet...

Köpcentret Emporia är en av flera byggnader i området Hyllie, ett nytt Malmöområde med hållbar profil. Foto: E.ON.

Gränsöverskridande forskning snabbar på städernas hållbara omställning

Ett forskningsprojekt som har studerat så kallade “Urban Living Labs” avslutas snart. Projektet “Governance of Urban Sustainability Transitions” (GUST) har involverat forskare och städer i Sverige, Storbritannien, Österrike och Nederländerna. En av de saker projektet kommer att bidra med är en handbok med idéer kring omställningen till mer hållbara städer....

Hur når vi de globala målen för hållbar utveckling i praktiken?

De globala mål som FN antog 2015 pekar mot ett helt nytt sätt att arbeta med utvecklingsfrågor. Magdalena Bexell och Kristina Jönsson från Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet studerar i sin forskning frågor om ansvar och legitimitet som väcks nu när målen ska genomföras på nationell nivå. – I och...