Tema: Epigenetik – Kartan över ditt hemliga liv

Varje människa föds med sin egen unika instruktionsbok, DNA-kod, i cellerna. Men epigenetiska förändringar gör att tolkningen av instruktionsboken kan komma att ändras under livets gång.

Varje människas DNA-kod består av en unika genuppsättning som de ärvt från sina föräldrar. Men epigenetiska förändringar, förändringar utanpå vårt DNA, påverkar hur den ursprungliga genkoden läses av och därmed vilket budskap som skickas vidare ut i cellen. Epigenetiska förändringarna kan uppstå under hela livet som en följd av hur vi lever och vad vi utsätts för, och de kan göra oss mer benägna att bli sjuka i exempelvis diabetes eller cancer. Men till skillnad från genetiska mutationer har det visat sig att vi även kan göra oss av med vissa förändringar genom medicinering eller genom att ändra vår livsstil. Inom medicinsk forskning ställs därför stort hopp till att använda den nya kunskapen för både diagnostik och framtida mediciner.

 

LÄS ALLA VÅRA INTRESSANTA ARTIKLAR!

Hur du lever påverkar risken för diabetes

Människor med typ 2 diabetes har epigenetiska förändringar i arvsmassan som friska personer inte har. Det visar en ny stor kartläggning gjord av forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum. Forskarna fann dessutom ett stort antal gener som till följd av dessa epigenetiska förändringar bidrar till försämrad insulinproduktion – Det visar att...

Några reflektioner över epigenetik

Krönika: Ulf Kristoffersson, överläkare vid Genetiska kliniken, Labmedicin, Region Skåne och docent i klinisk genetik 2014 ”Jag har inget eget ansvar för min hälsa – det är mina gener som bestämmer om jag blir sjuk eller ej”. Med en ökande kunskap om våra geners betydelse för hälsa och sjukdom har...

Metyleringsmönster från cancertumörer. Läs mer under Fakta.

Hur epigenetiken förändrar vårt liv

Varje människa föds med sin egen unika genuppsättning som de ärvt från sina föräldrar. Ett undantag är enäggstvillingar som båda föds med identiska DNA-sekvenser. Med åren skiljer sig ändå tvillingarna åt allt mer i utseende och sjukdomsutveckling. Varför? Svaret på frågan leder forskarna vidare i sökandet efter de stora folksjukdomarnas...