Tema: Till sista droppen

Vid Lunds universitet finns tvåhundra forskare som specialiserar sig på vatten – de är samlade i en ”Vattenportal”.

Förrädiskt vacker

Har du någon gång badat i en sjö och kommit upp ur vattnet täckt av ett tunt lager slem som kliar? Då kan du ha drabbats av gubbslem – en sötvattensalg som tidigare bara fanns i skogstjärnar och sumpträsk, men som nu invaderar nya sjöar i norra Europa. Ingrid Sassenhagen...

Stor fredspotential i samarbeten kring vatten

I början av 90-talet trodde fredsmäklare, politiker och forskare att den ökande vattenbristen skulle leda till allt fler konflikter och krig runt om i världen. Motsättningarna i Mellanöstern skulle bli svårare att lösa i takt med att tillgången till vatten minskade. Men sedan svängde synen på vattnets roll i konflikter....

Torkan, regnet och havet – Guds styrmedel

Vatten har alltid varit skillnaden mellan liv och död. I Gamla Testamentet beskrivs dåliga relationer med Gud inte sällan av torka. Ola Wikander tar oss tillbaka och berättar om synen på vatten i urminnes tider. Torkan är tecknet på att något inte står rätt till mellan människorna och Gud i...

Vattenmaffia profiterar på fattiga människor

Trots lagar och regler om vatten till alla för en rimlig kostnad så drabbar vattenbristen de fattigaste hårt. I slumområden i stora städer har olagliga vattenmaffior dykt upp som profiterar på människors desperata behov av vatten. Maryam Nastar har studerat vattenpolitiken i två snabbt växande städer, Hyderabad i Indien och...