Tema: Bakterier – vän eller fiende

LÄS ALLA VÅRA INTRESSANTA ARTIKLAR!

Du kommer inte undan bakterier

Bakterien som organism Allt nu levande på jorden tillhör något av de tre huvudgrupper som kallas Bakterier, Arkeer och Eukaryoter (alla växter och djur ingår här). De organismer som vi allmänt kallar bakterier tillhör grupperna Bakterier eller Arkeer. Bakterier är vanligtvis små, omkring en mikrometer och därför osynliga för det...

Det kryllar av bakterier i dricksvattenrören

Forskarna har upptäckt att vårt dricksvatten till stor del tycks renas av ”goda bakterier” i ledningsrören och inte enbart i vattenverken som man tidigare trott. Tror du att vårt dricksvatten är sterilt? Det är det inte. Ett glas rent dricksvatten innehåller flera miljoner bakterier. Men det är som det ska...

Fem snabba frågor om dricksvatten med Peter Rådström

Du forskar om goda och onda bakterier i vårt viktigaste livsmedel. Vilka är de onda respektive de goda bakterierna? De onda mikroorganismerna är sjukdomsalstrande bakterier, virus, protozoer och deras gifter. De goda mikroorganismerna är de som minskar risken för infektioner och förgiftningar, förbättrar vattenkvalitén, förhindrar nedbrytning av ledningsrör samt eventuellt...

Bakterier i maten dyrare än man tidigare trott

Sjukdomskostnaderna för matförgiftning i Sverige överstiger en miljard kronor per år. Det är nästan 500 miljoner kronor mer än tidigare uppskattningar. Det visar en ny analys från AgriFood Economics Center som undersökt ekonomiska effekter av fem vanliga livsmedelsburna sjukdomar. En ny studie vid AgriFood Economics Centre har beräknat antalet sjukdomsfall...

Inga Odenholt, professor i infektionssjukdomar.

Penicillin – en missbrukad mirakelmedicin

Krönika av Inga Odenholt professor i infektionssjukdomar med stort engagemang i frågan om rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens. Idag förekommer resistens mot alla kända antibiotika och det har blivit allt svårare för läkemedelsindustrin att utveckla nya medel. För snart åttio år sedan revolutionerades behandlingen av infektioner av utvecklingen av antibiotika...