Tema: Smart samhälle

Karolina Östbring

Från djurfoder till en proteinrik frukostprodukt

Att slänga eller elda upp odlingsrester, eller ätbara produkter som inte gått till försäljning, är ett slöseri med jordens resurser. Det är även dålig ekonomi för bönderna. Cirkulär ekonomi inom jordbruket innebär att man tar vara på värdet i en produkt eller en råvara, genom använda den till att, exempelvis,...

Den smarta staden väcker löften om effektivare och mer hållbara lösningar, säger Jamil Khan, docent i Miljö- och energisystem, Lunds universitet.

Vem vill leva i smarta städer?

Krönika av: Jamil Khan docent i Miljö- och energisystem, Lunds universitet ”Den smarta staden är en stad med öppna sinnen. Med sensorer kan den se, höra, känna, lukta och smaka sig till digital information som bidrar till ett mer omtänksamt, effektivt, tryggt och hållbart samhälle.” Låter detta som ett utdrag...

Varför en cirkulär biobaserad ekonomi?

Krönika av Pål Börjesson, professor i Miljö- och energisystem Som vi alla känner till har vi under mänsklighetens hela historia levt av förnybara resurser tills för drygt ett sekel sedan då vi började utnyttja fossila resurser som kol och sedermera olja i en allt snabbare takt. Vi börjar nu fullt...

När man inte kan låta marknadskrafter styra och sätta pris utifrån utbud och efterfrågan – hur ska vi då bäst fördela våra resurser? På Ekonomihögskolan vid Lunds universitet arbetar Tommy Andersson med att ta fram algoritmer som bland annat matchar rätt organdonator med rätt mottagare.

Så kan rätt organ hitta rätt mottagare

Principen om att sätta pris med hjälp av utbud och efterfrågan är inte alltid eftersträvansvärd. Ett exempel är när det handlar om mänskliga organ. Men hur ska vi fördela organen istället? På Ekonomihögskolan vid Lunds universitet forskar Tommy Andersson om ett annat sätt att lösa problemet. Sälj en njure. Så...

Med maskinen som drivkraft

Sara Thorin drömde redan som barn om att bli fysiker. Som projektledare för en av MAX IV-laboratoriets mest centrala delar – linjäracceleratorn – har hon ett stort ansvar för att få världens bästa synkrotronljusanläggning att leverera ljus av exakt rätt kvalitet för att avslöja hemligheterna i ett hittills okänt mikrokosmos....

Regionalt superbusskonceptet växer sig större i Skåne. Bild: Region Skåne

Forskare ser ljust på kollektivtrafikens utveckling i Skåne

Tänk tåg – kör buss. Så lanseras konceptet när Skåne växlar upp till superbusslinjer på de sträckor där Skåneexpressen kör idag. Dessa superbusslinjer ska kompensera bristen på järnväg och vara snabba och bekväma.  – Målbilden 2021 är 8 nya effektiva linjer och det ställer stora krav på samverkan mellan Trafikverket,...

Lena Neij, professor och föreståndare vid Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet. Hon blev nyligen invald i regeringens strategiska samverkansgrupp för smarta städer.

Samverkan nyckeln för framtidens smarta och hållbara städer

Klimatförändringar, en växande befolkning och en ökad urbanisering ställer stora krav på våra städer. För att möta dessa utmaningar krävs samverkan för att utveckla smarta städer. Men vad menas egentligen med en smart stad och hur skapar vi en sådan? En smart stad är en hållbar stad. En stad där...

Thorbjörn Laike är professor i miljöpsykologi vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH, samt föreståndare för CEEBEL.

Smartare ljus ger bättre liv

Har vi det tillräckligt ljust när vi arbetar och är det tillräckligt mörkt när vi ska sova? Ljuset runt omkring oss när vi är inomhus är viktigt för att vi ska må bra. Forskare i Lund tillsammans med amerikanska kollegor vill placera en app i din smartphone som reglerar den...

Glenn Billqvist är en av alla tusentals diabetiker som ingår i forskningsprojektet ANDIS. Ett register som idag täcker in 90 % av vårdgivarna i Skåne

ANDIS öppnar upp dörrar till smartare behandling av diabetes

Diabetes är en komplex sjukdom. Men med forskningsprojektet ANDIS, alla nya diabetiker i Skåne, öppnas dörrarna till att fler kan få rätt diagnos som i sin tur leder till smartare behandling. ANDIS registrerar alla nya fall av diabetes i Skåne och är en stor kunskapsbank för forskare som för första...