Tema: Nano – små saker spelar roll

LÄS ALLA VÅRA INTRESSANTA ARTIKLAR!

"Man bygger en labyrint av nanobaserade kanaler som har särskilda trafikregler för proteintrådar".

Skapar parallelldatorer med nanoteknikens hjälp

Forskare från Lunds universitet har med hjälp av nanoteknik skapat en biologisk dator som kan lösa vissa matematiska problem mycket snabbare och mer energisnålt än vanliga elektriska datorer. Vanliga datorer har bidragit till stora samhälleliga framsteg under de senaste årtiondena men har en svaghet: de kan bara göra en sak...

Elektroden är utskuren ur ett tunt ark av bladguld, endast 4 mikrometer tjock/tunn. (Till vänster i bilden ses ett mynt som storleksjämförelse.) Bild: Neuronano Research Center.

Att lyssna på hjärnan med bättre precision och mindre skada

För att bättre förstå hur hjärnan fungerar och vad som händer när den drabbas av olika sjukdomar behöver vi kunna lyssna på hjärnan. Vi måste kunna göra det utan att skada den samtidigt som vi har koll på vilka hjärnceller som vi faktiskt lyssnar på. Först då kan vi studera...

”Drömmen är att kunna se om nanopartikeln är farlig”

En del nanopartiklar löser upp sig när vi andas in dem i lungan, andra behåller sin struktur. Form, storlek och struktur avgör hur den reagerar med omgivningen. – Det handlar om så små strukturer som kan andas in och penetrera olika barriärer i kroppen – som blod, luft och placenta”, säger...

Kan nanoimplantat rädda synen?

Ett fruktbart samarbete mellan ögonforskare, materialvetare och fysiker har lett till att det nu är möjligt att odla nervceller i en sorts ”nanoskogar”, på ytor med upprättstående nanotrådar. Hur nervcellerna växer och hur de bildar kontakt med varandra i dessa skogar påminner om deras naturliga växtsätt i näthinnan – något...

Nanotrådar kan göra bilar mer bränslesnål

Tack vare nanotrådar och en termoelektrisk effekt kan bensinförbrukning i bilar minskas. Det indikerar grundläggande forskning som Sofia Fahlvik Svensson ägnat sig åt. Hon är doktorand på institutionen för Fasta tillståndets fysik på Lunds Tekniska Högskola och kommer i höst att disputera med en avhandling som presenterar lovande resultat. Drar...

MAX IV

Vad betyder NanoMAX för forskning på nanonivå?

NanoMAX är flaggskeppet bland strålrören vid det nya MAX IV-laboratoriet i Lund och det ger en rad nya verktyg för många olika forskningsgrupper. I maj 2016 skickades de första strålarna genom NanoMAX. Vilka möjligheter ger det forskarna nu? På NanoMAX finns röntgenstrålar med en våglängd på 10−100 nanometer. De kan...