Kategori: Språk & lärande

Språk – hjärna det!

Stridspiloter och tolkar är Försvarsmaktens mest värdefulla tillgångar. Men istället för fysiska kraftansträngningar som stridspiloter får gå igenom möter de blivande tolkarna ett stålbad i form av utländska språk. Denna intensiva språkinlärning får hjärnan att växa visar forskning vid Lunds universitet. Att hippocampus, som fungerar som en kopplingsstation mellan hjärnans...

Vem tror du att du är?

Vi tror att vi har direkt tillgång till oss själva medan vi gissar eller tolkar andra. Men är det verkligen så det ligger till? Choice blindness lab vid Lunds universitet har genom forskning visat att vi vet mycket mindre om oss själva än vi tror.  2005 började filosofen Petter Johansson...

Mathias Osvath, docent i kognitiv zoologi,har gång på gång i sina studier visat hur korpar har avancerade inlärningsprocesser och avancerade sociala beteenden.

Även korpar planerar sin vardag

Vetskapen om hjärnan är ännu idag förbluffande full av frågetecken. Det är fortfarande inte helt klart hur minne och många funktioner hos hjärnan är uppbyggt, varken hos människor och djur. Hjärnan och dess förmågor har bland annat studerats hos kråkfåglar. En fågelgrupp som historiskt haft en framträdande roll och ansetts...

Minnet i vår digitala tidsålder

Idag delar vi med oss av personliga och professionella minnen i allt större utsträckning via olika sociala plattformar. Men hur påverkar den digitala miljön vårt individuella och kollektiva minne när gränserna mellan det offentliga och det privata, då och nu, autenticitet och manipulation suddas ut? Det vill en grupp forskare...

Den behavioristiska "Black Box : automatiserad inlärning

Språkinlärning och hjärnan – på jakt efter snabba vägar för att lära sig nya språk

Trots att forskningen inom språkutveckling utvecklats och kommit med nya rön, fortsätter språkundervisningsmetoderna vara baserade på förlegad kunskap kring hur man bäst tar till sig ett språk. Nu vill Centrum för Mellanösternstudier anpassa språkutbildningen till studenternas behov.  Rafah Bahroum och Helen Averys forskning undersöker och utvärderar hur studenter uppfattar nya...

Humanistiskt perspektiv – viktigt för miljöarbetet

– Dagens miljöfrågor t.ex. klimatförändring, biologisk mångfald men också globala hälsofrågor kräver inte bara tekniska lösningar utan även och kanske främst sociala och politiska förändringar, säger Adam Brenthel – forskare på Avdelningen för konsthistoria och visuella studier och koordinator för forskningsnoden EcoCultures på Lunds universitet. EcoCultures, eller Environmental Humanities som...

Samarbete nyckel till bättre integration av asylsökande barn

Hur kan möjligheterna till integration för ungdomar utan läs- och skrivkunskaper förbättras? Det är en fråga som blivit aktuell efter den kraftiga ökningen av antalet asylsökande barn i Sverige. Nu behövs nytänkande inom offentliga sektorn för att möta utmaningarna, menar forskare. I ett projekt med deltagare från universitetet och Helsingborgs...

Många pratar om at det är något positivt att datorer och mobiler skapar multitasking för individen, men faktum är att multitasking sänker kvaliteten på i stort sett all informationsbearbetning, säger Agneta Gulz, professor och forskare i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet

Digitala hjälpmedel i skolan kan både hjälpa och stjälpa

Majoriteten av dagens digitala lärverktyg håller inte måttet. De har dock en stor potential, men det krävs en bättre samordning och ett nytänkande där forskare, lärare och elever samarbetar under utvecklandet. Dessutom behövs ett nationellt ansvar och stöd för kontroll och granskning av utbudet. Det anser Agneta Gulz, professor och...

Marcin de Kaminski undrar vem som äger kunskap.

Ska kunskap vara fri?

Krönika: Marcin de Kaminski, doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet 2013 Kunskap som kapital. Ja, kanske. En av vår sam- och framtids stora frågor är eller borde vara vem som äger den kunskap vi omger oss av. Samtidigt som lärande ses som ständigt pågående processer, och kunskap som något man...