Tema: Bra bin behövs

LÄS ALLA VÅRA INTRESSANTA ARTIKLAR!

Alla bin behövs – även våra vildbin

Alla bin behövs, både tambin (honungsbin) och vildbin konstaterar Maj Rundlöf, forskare vid Lunds universitet. Men samtidigt verkar det som att alla bin ­– inte bara våra tambin – riskerar att minska i antal. Om alla bin dör kan vi bli utan frukt, bär och grönsaker, vi får leva på...

Bi-bakterier läker sår

Förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier innebär att infektioner som vi vanligtvis betraktar som enkla blir mer komplicerade eller rent av livshotande. Infekterade sår läker inte, lunginflammation kan leda till döden. Mikrobiologerna Tobias Olofsson och Alejandra Vásquez ser levande bakteriekulturer, som producerar mängder av olika antibiotiska substanser, som en lösning på problemet. I...

Anna Persson, postdoktor vid centrum för miljö- och klimatforskning, tycker att stadsängar är framtiden.

Städer och bin – ett ömsesidigt beroende?

Den hållbara staden är en stad där alla behövs – även blommor, grödor och bin. Kanske är det dags att vi planerar in blommande ängar och gröna stråk i våra städer menar Anna Persson, forskare vid Biologiska institutionen, Lunds universitet. Anna Persson har tillsammans med sina kollegor inom forskargruppen Biodiversitet...