• Thorbjörn Laike är professor i miljöpsykologi vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH, samt föreståndare för CEEBEL.
    Thorbjörn Laike är professor i miljöpsykologi vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH, samt föreståndare för CEEBEL.

Smartare ljus ger bättre liv

Har vi det tillräckligt ljust när vi arbetar och är det tillräckligt mörkt när vi ska sova? Ljuset runt omkring oss när vi är inomhus är viktigt för att vi ska må bra. Forskare i Lund tillsammans med amerikanska kollegor vill placera en app i din smartphone som reglerar den ljusmängd du behöver.

Just nu är det mörkt när vi går till jobbet och mörkt när vi är på hemväg och bristen på ljus påverkar oss negativt. Men i framtiden skulle vi kunna anpassa belysningen i hemmet och på jobbet så att det följer vår dygnsrytm och vi känner oss piggare.

Det är Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi, förhoppning som arbetar tillsammans med andra forskare i Sverige och USA med att ta fram en app som kan anpassa den ljusmängd du behöver och som du skulle kunna styra från din smartphone.

– Det bästa för oss är att vara ute så mycket som möjligt, framförallt på förmiddagen. Men verkligheten är ju en annan, konstaterar Thorbjörn Laike. Många av oss arbetar i fönsterlösa lokaler på sjukhus och köpcentra. Och på många kontorsarbetsplatser är huskropparna så djupa att dagsljuset inte når så långt in.

I VÄSTVÄRLDEN TILLBRINGAR VI runt 90 % av vår vakna tid inom fyra väggar och blir beroende av att konstljuset lyser upp våra liv tillräckligt. Men det är stora kulturella skillnader i världen i hur vi använder artificiella ljuskällor. I vissa länder tänder man upp rejält med starka lysrör i taket även vid middagar och fester. I Sverige, i ett av de mörkaste länder, låter vi mysighetsfaktorn med dämpade punktbelysningar i hemmet gå före.

Men LED-belysning kan hjälpa till hur vi hanterar dygnets alla timmar. Torbjörn Laike och kollegor forskar kring hur ett IT-system kan läsa av och analysera ljusdosen du behöver omge dig av för att sova gott på natten, vakna utvilad och känna dig pigg under dagen.

-Vi har låtit försökspersoner bära rörelsedetektorer och sensorer som under ett par veckor har samlat på sig information om hur mycket ljus personerna har tagit emot. Parallellt jobbar vi med hur ljuset ska vara för att skapa bra förutsättningar för att vara vaken vissa timmar och sova andra. Dessa algoritmer läggs även in i appen och gör de justeringar som behövs, när ljuset inomhus ska dämpas och när ljuset ska vara starkare och om ljuset ska vara mer blåaktigt på morgonen och varmare på kvällen.

 ”LED-belysning kan hjälpa till hur vi hanterar dygnets alla timmar.”

Hur systemet fungerar tekniskt och vilka algoritmer som behövs grundar sig på ljusforskning som går tillbaka till 80-talet då Lunds universitet med Rikard Küllers forskning var pionjärer inom miljöpsykologi. Tidigare hade man runt om i världen studerat ljusets påverkan på människan ur ett biologiskt perspektiv. Nu tittade forskarna för första gången på hur våra upplevelser och känslor påverkades av ljus och färg.

-Idag finns mycket forskning i hur vi påverkas av ljus och med gammal och ny kunskap har vi tillsammans försökt utveckla appen och provat detta ute i svenska hem, säger Thorbjörn Laike.

MEN DET FINNS YTTERLIGARE EN ASPEKT, den psykologiska. Är vi beredda att ändra våra hem och låta en app styra hur ljuset ska flöda? Thorbjörn Laike understryker att all teknik redan finns ute i handeln som kan konstruera nya typer av armatur och kan styra sensorer och dioder.

-Vi har ju alla en smartphone, men är systemet robust och tåligt nog att hantera vår app? En springande punkt är tillförlitligheten i batteritiden. Där behöver vi arbeta mer.

Forskarna har även gjort ett äldreboende tryggare för demenssjuka. Äldre ögon är känsligare för ljus och kan inte anpassa sig lika lätt efter ljusmängden som yngre ögon kan.

-Vi har arbetat med att planera ljuset för riktigt gamla människor, där snittåldern är över 90 år, med goda resultat. Många äldre människor kommer inte ut tillräckligt, kan vi då hjälpa till med extra konstljus och öka livskvalitén? Och kan vi minska fallolyckor? De äldre tyckte väldigt mycket om den förändrade ljusmängden och varken de eller vårdpersonalen vill att vi ska plocka bort armaturerna.

Men det är inte bara välbefinnandet som skulle vinna på ett planerat ljusintag. Ström sparas eftersom lamporna släcks när du går ut ur rummet. Denna typ av energieffektivitet är högaktuellt för Energimyndigheten som gått in med finansiering för utvecklingen av appen.

-Vi behöver börja bygga smart och använda den teknik som redan existerar. Jag tror att det i framtiden finns med i bostadsplaneringen från början, lika självklart som värme och ventilation, säger Torbjörn Laike som väntar på nya anslag för att kunna börja samarbeta med fastighetsägare och hyresgäster.

RÄTT LJUS VID RÄTT TILLFÄLLE kan i framtiden bli en integrerad del i hemmet där vi utnyttjar dagsljuset så mycket vi kan och använder konstljuset bara när vi behöver det.

– Men en annan viktig faktor är också att ha en god utomhusbelysning och en god utomhusmiljö som gör att vi väljer att vara ute i högre utsträckning. Även en gråmulen dag ger dagsljuset en belysningsstyrka på 4-5000 lux. Konstljuset ligger på max 700 lux. Det gör skillnad i hur vi mår.

Text: Bodil Malmström

Foto: Kennet Ruona

Fakta

Lightning Metropolis

Ett övergripande interregionalt projekt mellan Danmark och Sverige som vill sätta fokus på ljusets möjligheter och betydelser för människan.

Lightning metropolis

Future by Lund

En plattform som möjliggör att samhälle, näringsliv och akademi skapar innovativa lösningar för framtidens hållbara städer.

Future by Lund

 

Forskning kring smarta städer

Waterportal

Future by Lund

Delba 2050

Urban Magma

Urban arena

Climate kick

Se även