Kategori: Smart Stad

Den smarta staden väcker löften om effektivare och mer hållbara lösningar, säger Jamil Khan, docent i Miljö- och energisystem, Lunds universitet.

Vem vill leva i smarta städer?

Krönika av: Jamil Khan docent i Miljö- och energisystem, Lunds universitet ”Den smarta staden är en stad med öppna sinnen. Med sensorer kan den se, höra, känna, lukta och smaka sig till digital information som bidrar till ett mer omtänksamt, effektivt, tryggt och hållbart samhälle.” Låter detta som ett utdrag...

Lena Neij, professor och föreståndare vid Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet. Hon blev nyligen invald i regeringens strategiska samverkansgrupp för smarta städer.

Samverkan nyckeln för framtidens smarta och hållbara städer

Klimatförändringar, en växande befolkning och en ökad urbanisering ställer stora krav på våra städer. För att möta dessa utmaningar krävs samverkan för att utveckla smarta städer. Men vad menas egentligen med en smart stad och hur skapar vi en sådan? En smart stad är en hållbar stad. En stad där...

Thorbjörn Laike är professor i miljöpsykologi vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH, samt föreståndare för CEEBEL.

Smartare ljus ger bättre liv

Har vi det tillräckligt ljust när vi arbetar och är det tillräckligt mörkt när vi ska sova? Ljuset runt omkring oss när vi är inomhus är viktigt för att vi ska må bra. Forskare i Lund tillsammans med amerikanska kollegor vill placera en app i din smartphone som reglerar den...

Glenn Billqvist är en av alla tusentals diabetiker som ingår i forskningsprojektet ANDIS. Ett register som idag täcker in 90 % av vårdgivarna i Skåne

ANDIS öppnar upp dörrar till smartare behandling av diabetes

Diabetes är en komplex sjukdom. Men med forskningsprojektet ANDIS, alla nya diabetiker i Skåne, öppnas dörrarna till att fler kan få rätt diagnos som i sin tur leder till smartare behandling. ANDIS registrerar alla nya fall av diabetes i Skåne och är en stor kunskapsbank för forskare som för första...