Rör tickar mot sitt slut

Ny forskning hjälper ledningsnätsägarna att ingripa innan skadan är skedd.

När du vrider på kökskranen förväntar du dig att rent gott vatten ska börja rinna. Att ha tillgång till vatten och värme till ett rimligt pris är en självklarhet. Metoder att upptäcka läckor finns det gott om samtidigt som det finns ont om metoder att bedöma skicket på ledningar. Forskare i Lund tillsammans med stora aktörer inom vatten och fjärrvärme arbetar med att hitta säkra och effektiva sätt så att man kan förebygga skador och värme och vatten kan fortsätta vara en självklar del av vår vardag.

Problemet med dåliga rör är globalt. Många VA- och fjärrvärmebolag kämpar idag med åldrande ledningar och dessutom ökar trycket på att försörja fler med vatten och vatten eftersom städer byggs ut. Men det är inte automatiskt så att ett gammalt rör behöver bytas ut. Många äldre ledningar kan ha lång livslängd samtidigt som yngre ledningar kan vara i riskzoner.

– Många rör tickar mot sitt slut och våra fjärrvärme- och VA-bolag vet om det. Men det kostar stora pengar att byta ut och det är oftast kvalificerade gissningar och magkänsla än faktisk kunskap om rörets skick som ligger bakom att man gräver upp ett rör, berättar Jesper König, projektledare för Pipestatus. Varje år inträffar stora läckor som tvingar verksamheter som skolor och sjukhus att stänga. Det kan undvikas.

”Metoderna som vi har valt att testa har diskuterats fram i samråd med ledningsägarna och de är väldigt på hugget.”

I FORSKNINGSPROJEKTET arbetar hydrologer, geologer, matematiker, statistiker och dataanalytiker sida vid sida tillsammans med 8 stora ledningsägare och några tekniska småföretag.

– Vi har med behovsägarna på ett så tydligt och engagerat sätt i kombination med intresserade och engagerade forskare. Metoderna som vi har valt att testa har diskuterats fram i samråd med ledningsägarna och de är väldigt på hugget, berättar Jesper König.

Pipestatus förenar en bred kompetens som arbetar för att hitta tekniska metoder som passar ett modernt ledningsnätsunderhåll. Idag samlar ledningsägarna in stora mängder av data som inte analyseras tillräckligt och det är en av de stora komponenterna i forskningsprojektets som man vill utveckla.

– Vi kommer att utifrån ledningsägarnas data lägga till redan kända parametrar som påverkar ledningarnas skick. Det kan vara om det går tung trafik nära röret, jordens beskaffenhet, nederbörd och temperaturväxlingar till exempel. Dessa data samlar vi in från Trafikkontoret, SMHI, Lantmäteriet och Sveriges Geologiska Undersökning och lägger till dem som lager i analysen och försöker hitta mönster. Hur har det sett ut tidigare och var finns det en potentiell risk att röret kan bli försvagat? berättar Jesper König.

PROJEKTET HAR ÄVEN tagit fram fem tekniska verktyg som man nu ska testköra i dialog med ledningsägarna, som väljer ut ledningar som man redan har frågetecken kring. Dessa metoder mäter rörets insida och utsida och rörets omgivning och alla kan ge en fingervisning om hur röret ser ut.

Ett tillvägagångssätt är Delta t. Man skickar en ljudsignal genom vattenpelaren i röret. Ju tjockare röret är desto snabbare går ljudet och är det en försvagning på röret som rost går ljudet långsammare. Men man vet bara på den sträckan man har mätt och kan inte uppge exakt var problemet är.

En annan typ av teknik är en liten sond som man stoppar in i ledningen och som flyter med i röret. När man sedan plockar upp sonden har den bl.a. spelat in ljud och bild.

– Vi utgår från ledningsägarnas lista över de ledningar som de planerar att förnya. Innan de gräver gör vi våra mätningar och när röret grävts fram kollar vi om analysen stämde. Till hjälp har vi SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, säger Jesper König.

DET FINNS EN STOR GLOBAL MARKNAD för Pipestatus samlade analysmodell som forskningsprojektet hoppas kan lanseras runt 2020. Frågetecknen kring hur rören ser ut under marken delas i alla OECD länder.

– Det jobbas runt världen för att hitta bättre metoder för att bedöma hur skicken är på rör. Men jag tror att vi är rätt unika i Pipestatus med att ta ett samlat grepp om fjärrvärme och dricksvattenledningar med våra metoder som vi integrerar med en större mängd dataanalys, säger Jesper König.

– Om man jämför med läkarkonsten är man med analyser av ledningsnät på Hippokrates nivå, konstaterar Jesper König. Vi tittar på vad det är för färg på blodet och om blodet är gult är patienten sjuk och om det är rött är patienten frisk. Från den utgångspunkten vill vi flytta fram positionerna.

Text: Bodil Malmström

Fakta

Läs mer om Pipestatus analysmetoder:

I ett samarbete mellan forskare, näringsliv och VA- och fjärrvärmebolag utvecklar och testar man fem nya metoder och tekniska lösningar.

Forskning vid Lunds universitet kring smarta städer

Waterportal

Future by Lund

Delba 2050

Urban Magma

Urban arena

Climate kick

Se även