Kategori: Future by Lund

Thorbjörn Laike är professor i miljöpsykologi vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH, samt föreståndare för CEEBEL.

Smartare ljus ger bättre liv

Har vi det tillräckligt ljust när vi arbetar och är det tillräckligt mörkt när vi ska sova? Ljuset runt omkring oss när vi är inomhus är viktigt för att vi ska må bra. Forskare i Lund tillsammans med amerikanska kollegor vill placera en app i din smartphone som reglerar den...