Kategori: ljus

Thorbjörn Laike är professor i miljöpsykologi vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH, samt föreståndare för CEEBEL.

Smartare ljus ger bättre liv

Har vi det tillräckligt ljust när vi arbetar och är det tillräckligt mörkt när vi ska sova? Ljuset runt omkring oss när vi är inomhus är viktigt för att vi ska må bra. Forskare i Lund tillsammans med amerikanska kollegor vill placera en app i din smartphone som reglerar den...

Fakta om ljus

Ljuset har en grundläggande betydelse som energi- och informationsbärare. Ljusstrålning är det som möjliggör vårt seende och ljusstrålningen från solen är jordens viktigaste värmekälla. Ljuset är också grunden till nästan allt liv på jorden via växternas fotosyntes, där solljuset används som energikälla när växterna omvandlar koldioxid och vatten till biomassa....