Flyttfåglarnas kompasser

Jordens magnetfält, stjärnorna, solen eller mönstret av polariserat ljus som syns speciellt tydligt över himlen vid gryning och skymning. Det är kompasser som fåglar orienterar sig efter.

Forskare vid CAnMove exponerade fåglar från Nordamerika och södra Skandinavien för motstridiga sinnesintryck för att se hur de kalibrerade, möjligen ställde om sina kompasser när den visuella informationen från sol och polariserat ljus motsade informationen från jordens magnetfält.

– Intressant nog fick vi olika resultat från de skandinaviska och de nordamerikanska fåglarna; de europiska fåglarna tycktes inte påverkas av vår manipulation medan de nordamerikanska kalibrerade sin magnetkompass, berättar Susanne Åkesson.

”Intressant nog fick vi olika resultat från de skandinaviska och de nordamerikanska fåglarna.”

I ytterligare experiment har forskare vid CAnMove studerat fåglars förmåga att registrera polariserat ljus och magnetfält med specialiserade fotoreceptorer. Mätningarna som genomförts i högarktis visar att det polariserade ljuset under naturliga förhållanden under heltäckande moln reduceras avsevärt. Det krävs ett känsligt sensoriskt system för att uppfatta de låga nivåerna, mindre än 10%, av polariserat ljus, och det är fortfarande inte känt om fåglar har en sådan sensorisk förmåga.

– Vi genomför också experiment där vi att simulera förändringar i jordens magnetfält genom att magnetiskt förflytta dem mellan olika platser, för att bättre förstå hur de navigerar under den första och efterföljande flyttningar. Ungfåglar kommer att jämföras med vuxna mer erfarna individer för att se hur deras medfödda förmågor påverkas av yttre faktorer som till exempel jordens magnetfält, säger Susanne Åkesson.

Se även