Varför flyttar djur?

För att överleva och skaffa ungar behöver de flesta vilda djur flytta på sig mellan olika områden. För att djuret ska överleva finns det många egenskaper och förmågor som ska samspela. En sådan förmåga är att navigera.

Det finns många djur som har en imponerande förmåga att navigera, det vill säga att förstå var de är i förhållande till andra platser i sin omgivning och bestämma hur de ska komma fram till sitt mål. Att kunna ta ut den riktning man ska röra sig och att hålla denna kurs är att orientera. Dessa förmågor gör att djuren kan flytta effektivt mellan olika områden under sitt liv och maximera sin överlevnad och fortplantning. För att orientera använder djuren olika kompasser. Informationen hämtar de från solen, stjärnorna och jordens magnetfält.

Att förstå genetiken bakom varför djur flyttar är en stor och komplicerad uppgift, och inom CAnMove har man kommit en bit på vägen. Den snabba utvecklingen av molekulära tekniker har på senare år hjälpt forskare att hitta nya angreppssätt och metoder för att studera dessa frågor. Man kan till exempel jämföra genprofilerna hos individer med olika flyttningsbeteenden och på så viss identifiera de gener som påverkar flyttningen.

Fakta

Om CAnMove

CAnMove är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med fokus på hur och varför djur sprider sig och flyttar långa sträckor mellan vitt skilda områden på jordens yta.

Forskarna försöker lösa de mest utmanande och fundamentala frågorna inom biologin. Det kan handla om genetiken bakom djurs flyttning, mekanismerna bakom djurs navigationsförmåga, aerodynamiken kring djurs flygförmåga och evolution av flyttning och flyttningsvägar. CAnMove studerar också bland annat spridning och artbildning, effekter av flyttning på populationer och hur spridning av sjukdomar och klimateffekter påverkar flyttande djur.

Forskningsmiljön CAnMove finansieras av ett Linnéanslag från Vetenskapsrådet och Lunds universitet.

Se även