Kategori: Migration

Internationell migration är regel mer än undantag

Krönika av Sara Kalm, lektor i statsvetenskap. Migration är inte något nytt fenomen. Människor har brutit upp och flyttat i alla tider, ibland enskilt, oftare i grupp. Under senare århundraden har detta skett mot en bakgrund av det internationella statssystemet och dess ordning av människor efter territoriella och ”nationella” gränser....

Klimatförändringar ger migration

Hur påverkar väder och klimatvariationer migrationen i Mellanöstern-regionen? Hur påverkas en minskning av koldioxidutsläpp och en tryggad livsmedelsförsörjning? Lina Eklund från Lunds universitet belyser komplexiteten i frågorna, men också hur konkreta projekt kan göra skillnad. Hon är verksam som forskare vid Centrum för Mellanösternstudier och Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap....