Kategori: CAnMove

Flyttfåglarnas kompasser

Jordens magnetfält, stjärnorna, solen eller mönstret av polariserat ljus som syns speciellt tydligt över himlen vid gryning och skymning. Det är kompasser som fåglar orienterar sig efter. Forskare vid CAnMove exponerade fåglar från Nordamerika och södra Skandinavien för motstridiga sinnesintryck för att se hur de kalibrerade, möjligen ställde om sina...

Fascinerande navigationer hos havssköldpaddor och albatrosser

Den långdistansnavigation som havssköldpaddor och albatrosser ägnar sig åt är en av djurvärldens mest fascinerande navigationsbedrifter. Förstagångsflyttarna antas lita till ett genetiskt program som de ärvt från sina föräldrar, medan äldre djur tycks använda olika sensoriska förmågor kompletterat med information som de inhämtar under resans gång. Forskare vid CAnMove har...

An optical microscope image of the water flea Daphnia magna, which has been marked with red fluorescent quantum dots.

Nanotracking

Alla djur rör sig för att söka föda eller undvika olika hot och varje individ måste göra sitt eget val: ska jag stanna kvar, fly undan eller flytta vidare? Stora djur förses med sändare så att forskarna kan följa varenda rörelse. Men hur kan vi studera djur som är så...