Tema: Migration

Hallå Dalia Abdelhady, sociolog vid Centrum för mellanösterstudier.

Du forskar om barn till invandrare i fyra länder i Europa och i USA. Hur kom du in på migrationsforskning? Eftersom jag själv är invandrare så började jag forska om migranter från arabvärlden i Europa och Nordamerika. Jag ville prata med människor som hade upplevelser som liknade mina, men ändå...

Hur media rapporterar om flyktingar och immigranter

Dalia Abdelhady, universitetslektor och forskare vid Centrum för Mellanösternstudier, har studerat hur franska medier och deras rapportering om flyktingar. För henne är franska medier intressanta eftersom deras tidningar är mer politiskt partianknutna än de svenska. Hon antog att rapporteringen om utlänningar och invandrare skulle se helt olika ut på grund...

Varför flyttar djur?

För att överleva och skaffa ungar behöver de flesta vilda djur flytta på sig mellan olika områden. För att djuret ska överleva finns det många egenskaper och förmågor som ska samspela. En sådan förmåga är att navigera. Det finns många djur som har en imponerande förmåga att navigera, det vill...

Flyttfåglarnas kompasser

Jordens magnetfält, stjärnorna, solen eller mönstret av polariserat ljus som syns speciellt tydligt över himlen vid gryning och skymning. Det är kompasser som fåglar orienterar sig efter. Forskare vid CAnMove exponerade fåglar från Nordamerika och södra Skandinavien för motstridiga sinnesintryck för att se hur de kalibrerade, möjligen ställde om sina...