Att leva i slum

Med kraftig inflyttning till städer breder slummen ut sig. Det blir det tydligaste beviset på att stora städer inte planeras så att alla har tillgång till vatten, bostäder och grundläggande sanitet.

Idag lever uppskattningsvis 863 miljoner i slum världen över. Siffran var 650 miljoner 1990 som växte till 760 miljoner år 2000.

I Afrika söder om Sahara lever 61.7 % i slummen.

Källa: World migration report 2015

Se även