Fem snabba frågor om dricksvatten med Peter Rådström

Du forskar om goda och onda bakterier i vårt viktigaste livsmedel. Vilka är de onda respektive de goda bakterierna?

De onda mikroorganismerna är sjukdomsalstrande bakterier, virus, protozoer och deras gifter. De goda mikroorganismerna är de som minskar risken för infektioner och förgiftningar, förbättrar vattenkvalitén, förhindrar nedbrytning av ledningsrör samt eventuellt gynnar vår tarmhälsa.

Vad har de för påverkan på dricksvattnet?

De bestämmer vattnets kvalité och säkerhet. Den mikrobiella dricksvattenekologin är relativt okänd och dess funktion är dåligt studerad.

Hur är dricksvattenkvalitén i Sverige tycker du?

Sverige producerar tusen miljoner kubikmeter gott och friskt dricksvatten av högsta kvalité per år.

Vilken problematik finns det kring dagens dricksvatten och hur tror du vi kan lösa den i framtiden?

Klimatförändringarna kommer troligen att öka risken för vattenburna sjudomsutbrott orsakade av exempelvis Cryptosporidium. Det saknas effektiva system som tidigt indikerar mikrobiella risker. Det är okänt hur klimatförändringarna kommer att påverka den mikrobiella dricksvattenekologin och vattenkvalitén. Målet är att ta fram metoder och styrmedel som inkluderar vattenbiologin, förbättra den mikrobiella analysen samt studera de goda bakteriernas funktion.

Vad handlar din forskning kring dricksvatten om?

Vi studerar dricksvattenekologin och dess funktion samt förbättrar den mikrobiella analysen för effektiv kvalitetsstyrning av vattenproduktionen.

Text: Cecilia von Arnold

Publicerad: 2015

Peter Rådström är professor i teknisk mikrobiologi vid Lunds universitet.

 

Se även