Bi-bakterier läker sår

Förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier innebär att infektioner som vi vanligtvis betraktar som enkla blir mer komplicerade eller rent av livshotande. Infekterade sår läker inte, lunginflammation kan leda till döden. Mikrobiologerna Tobias Olofsson och Alejandra Vásquez ser levande bakteriekulturer, som producerar mängder av olika antibiotiska substanser, som en lösning på problemet.

I HONUNGSBIETS SÅ KALLADE BI MAGE lever en grupp mjöksyrabakterier. Bakterierna har utvecklats tillsammans under miljontals år och de livnär sig på den nektar som bina samlar in, nektar som sedan omvandlas till honung. Att färsk honung fungerar läkande är gammal kunskap inom folkmedicinen. Varför det är så och hur det fungerar är Tobias Olofsson, Alejandra Vásquez och deras forskargrupp nu på spåren.

UNDER DE SENASTE TIO ÅREN har gruppen identifierat totalt 13 olika mjölksyrabakterier i biets honungsmage vilka producerar en mängd antimikrobiella ämnen. En av bakterierna producerar 40 olika ämnen som tidigare var helt okända.

– Vi tror att det bakterierna producerar är nyckeln till allt, säger Tobias Olofsson. De producerar antibiotika-liknande substanser som, enligt vår teori, undgår resistens eftersom dessa bakterier sammantaget bildar så många olika varianter.

Gruppen visade för några år sedan att bi-bakterier hade god effekt på sjukdomsbakterier hämtade från patienter med kroniska sår. Med hjälp av en salva med binas mjölksyrabakterier och honung i har forskarna också kunnat bota svårläkta sår på hästar.

”Vi tror att det bakterierna producerar är nyckeln till allt”.

I EN NYLIGEN AVSLUTAD FÖRSTUDIE har forskargruppen för första gången testat salvan direkt på en liten grupp patienter med svårläkta sår på benen. Såren behandlades med salvan två gånger i veckan i sex veckor. Till skillnad från försöken med hästarna blev inte alla patienterna helt av med sina sår.

– Men alla patienter visade tecken på att de hade kommit igång med sin sårläkning och vissa patienter har vi läkt helt och hållet, bara det är fantastiskt, säger Alejandra Vásquez. Vi har räddat människor från att förlora sina ben.

Troligtvis var behandlingstiden för kort menar Alejandra Vásquez. De misstänker även att bakteriemängden blivit för utspädd i de stora vätskande sår som patienterna med svårläkta bensår hade.

– Men det finns en stor potential för en upprepad klinisk studie med en placebogrupp och under en längre period, säger Alejandra Vásquez.

DET ÄR INTE BARA NÄRVARON AV BAKTERIER I SIG i såret utan vad de producerar som gör att såret läks poängterar Tobias Olofsson. För att kunna göra en större studie och för att få en acceptans inom vården senare måste de först definiera mekanismerna bakom honungssalvans läkande effekt.

– Vi vill inte bara veta vad de tillverkar utan varför och när de gör det, säger Tobias Olofsson. Vad behöver de ha för motstånd och näring för att göra det? Vi behöver få förståelse för hur man använder redskapet, det vill säga de 13 bakterierna.

Tobias Olofsson och Alejandra Vásquez har nu fått drygt fyra miljoner kronor i forskningsbidrag för att kartlägga att, och varför, binas mjölksyrabakterier kan användas som framtida alternativ till antibiotika.

DERAS MÅL ÄR INTE ATT HITTA ETT NYTT ANTIBIOTIKA eftersom anledningen till att bakterier lätt blir resistenta kan vara just att antibiotiska läkemedel oftast bara har en aktiv substans. Istället är målet att utnyttja det faktum att i en levande kultur av bakterier kan dessa inte bara var och en bilda olika produkter utan de kan även samarbeta.

– Vi vet att bi-bakterierna fungerar olika beroende på vilka sjukdomsbakterier de träffar på, så vi anser att en levande bakteriekultur är ett mycket smartare sätt att bekämpa sjukdomar. När vi förstår hur de fungerar i detalj är första steget att använda dem för att behandla så, avslutar Alejandra Vásquez.

Text: Pia Romare

Fakta

Mer om forskningen

FORSKARGRUPPEN leds av Tobias Olofsson och Alejandra Vásquez, medan nyligen disputerade doktoranden Éile Butler har utfört en stor del av de senaste studierna på sår.

Effekten bygger på att mjölksyrabakterierna är levande, som i färsk honung. Honung köpt i en livsmedelsaffär innehåller inga levande bakterier och fungerar därför inte på samma sätt. I tredje världen däremot finns det färsk honung från vilda bin, vilket gör det lättare att tänka sig att honungen skulle kunna användas som läkemedel.

Antibiotika är ett ämne från en mikroorganism som produceras för att bekämpa andra mikroorganismer.

Antibiotika

Antibiotika är ett ämne från en mikroorganism som produceras för att bekämpa andra mikroorganismer.

Se även