Ryms världens minsta GPS i en insektshjärna?

Hur kan insekter med sina pyttesmå hjärnor navigera över enorma avstånd? Har de en inbyggd GPS i form av ett magnetiskt sinne? Eric Warrant, sinnesbiolog vid Lunds universitet, utforskar små insekters förmåga att navigera med hjälp av jordens magnetfält.

Eric Warrant undersöker om det finns ett slags sjätte sinne hos insekter, ett så kallat magnetsinne. En magnetisk kompass har tidigare bekräftats hos säsongsflyttande ryggradsdjur med relativt sett stora hjärnor, exempelvis flyttfåglar, sköldpaddor och fiskar.

– Men hos säsongsflyttande insekter med sina pyttesmå hjärnor har användningen av en magnetisk kompass inte tidigare fastställts med säkerhet, säger Eric Warrant.

Preliminära data från hans forskning på nattfjärilar i Australien visar att Bogongfjärilen använder sig av ett magnetsinne för att utnyttja jordens magnetfält som en kompass. Bogongfjärilen flyger varje år 100 mil tur och retur i sydöstra Australien. Miljarder Bogongfjärilar kläcks varje vår. Utan erfarenhet av varken flyttväg eller destination flyger de till Snowy Mountains-området där de söker sig till svala grottor som ligger närmare 2000 meter över havet. Här går fjärilarna i vila under 3 – 4 månader.

I början av hösten lämnar de grottorna och flyger tillbaka till den plats där de kläcktes. Där parar de sig, lägger ägg och dör sedan. Hur hittar Bogongfjärilarna till grottorna? Och flera månader senare, tillbaka till sin födelseplats? Var i nattfjärilens nervsystem finns det magnetiska sinnesorganet, hur är det uppbyggt och hur fungerar det? Dessa frågor hoppas Eric Warrant få svar på i det nya projektet.

– Bogongfjärilen är ett utmärkt modellsystem för att undersöka hur information från jordens magnetfält upptäcks och tolkas av nervsystemet, en grundläggande fråga som hittills är helt obesvarad och som är något av en ”Holy Grail” inom sinnesbiologin, säger Eric Warrant.

Projektet är grundforskning, men många aktörer inom industrin och militären är intresserade av hur säsongsflyttande djur navigerar över enorma avstånd och vilken sinnesinformation som används för att hitta en specifik men okänd destination långt hemifrån.

– I en politiskt osäker värld där GPS och andra konstgjorda navigeringssystem är mycket sårbara har det blivit högst intressant att hitta svaren på hur djuren har löst liknande problem, säger Eric Warrant.

Text: Lena Björk Blixt

Eric Warrant, professor vid Biologiska institutionen, erhöll under våren 2017 nästan 25 miljoner kronor i ett prestigefullt anslag från Europeiska forskningsrådet till sitt projekt om små insekters förmåga att navigera med hjälp av jordens magnetfält.

Se även