Tillbaka i skolbänken för att forska om hållbarhet

– Hållbarhet är långsiktighet. En resa, snarare än ett mål. Du kan hela tiden ta steg på vägen – men blir aldrig färdig. Det är en ständig förbättring, säger Erik Lindroth, miljödirektör på Tetra Pak och numera ny doktorand på Ekonomihögskolan.

– Bakgrunden är helt enkelt att jag började leta efter exempel och forskning som kunde visa hur ett företag kan skapa kommersiellt värde genom miljömässig hållbarhet, säger Erik Lindroth.

Det är ett par, tre år sedan han började diskutera med sin chef om att någon borde forska på hur man bättre skulle kunna definiera, kvantifiera och integrera den miljömässiga hållbarheten i säljprocessen. Erik Lindroth är internationell ekonom i grunden, har jobbat på Tetra Pak sedan mitten på nittiotalet, men i en mängd olika funktioner.

– Efter tre, fyra år brukar det vara läge för mig att ta mig an något helt nytt. Jag tror på att bygga sin egen karriär och att ha en långsiktig tanke med vad man vill.

När han efter fyra år på Tetra Paks globala miljöavdelning fick möjlighet att ta en operativ roll och ansvara för den nordiska och baltiska marknaden tog han sig an den med glädje. Att gifta ihop det miljömässiga med det affärsmässiga är självklart för honom.

– Jag har kommersiell bakgrund. Och allt det goda arbetet vi gör måste skapa värde – vi måste kunna hämta ut något från det också tillsammans med våra kunder.

Ödmjukhet och självförtroende behövs för hållbarhet

Hållbarhet för Erik Lindroth handlar om ständig förbättring.

– Och en insikt att det blir faktiskt aldrig perfekt. Det handlar mer om en resa än om ett mål. Det kan skapa problem när man är lite för snabb. Det är mer av ett maraton, inte ett sprinterlopp. Hållbarhetsfrågor måste man ta sig an med ett stort mått ödmjukhet, men samtidigt med självförtroende och baserat på fakta och verkliga förbättringar. Det ska inte gå att bli anklagad för green-washing.

Hållbarhetsbegreppet brukar definieras utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner av hållbarhet.

– Jag kommer troligtvis att börja med att gå på djupet med den miljömässiga hållbarheten och sedan undersöka hur man kan använda det för att skapa värde. Rent kommersiellt värde tror jag är lättare att skapa i den miljömässiga hållbarheten.

Det är väldigt lite gjort på hur detta görs i själva säljprocessen. Det är där du möter kunden. Där du genomför affären.

Säkra vetenskaplig stringens och samtidigt se till det kommersiella

Erik Lindroth kommer att forska på halvtid och siktar på en licentiatavhandling som första steg. På Tetra Pak har han släppt en del av ansvaret: Storbritannien, Irland och Benelux-länderna, men han behåller Norden och Baltikum. Men på det hela taget är det halvtid tillbaka på Ekonomihögskolan och skolbänken som gäller för alumnen.

– Det känns jättekul! Helt fantastiskt. Det är kul att känna sig som nybörjare igen. Lite ”humbling”. Den akademiska och den kommersiella världen har helt olika perspektiv. Jag är van vid snabba puckar – materialet ska direkt in i en powerpointpresentation och sedan går man vidare. Men i akademin: här handlar det mer om att vara kritisk, även självkritisk, att gå mot sina egna förutfattade meningar, tillämpa precision, kvalitetssäkra.

– Det kommer att ta lite tid att vänja sig in i det. Jag ser fram emot det, men bävar också.

Att vara noga med den vetenskapliga relevansen och stringensen, men ändå se till att det finns någonting för företaget i det också.

Frågeställningen är inte formulerad ännu, men mycket av tankearbetet bakom är gjort.

– Jag vill säkra att det blir intressant för både företaget och akademin. Visst har jag en flygande start i de praktiska kunskaperna, och i mitt nätverk med andra miljöchefer i Sverige, men en utmaning blir att återvända till det vetenskapliga, det språkliga, att använda vetenskaplig terminologi, säkra bakåt och tillämpa det akademiska arbetssättet.

– Men miljöombyte och perspektivombyte är nyttigt för alla. Jag behöver det i alla fall!

Text: Evelina Lindén

Foto: Peter Frodin

Vill du veta mer? Då är du välkommen till detta event http://www.hallbarhet.lu.se/event/hallbart-varumarke

Se även