Kategori: hållbarhet

Tillbaka i skolbänken för att forska om hållbarhet

– Hållbarhet är långsiktighet. En resa, snarare än ett mål. Du kan hela tiden ta steg på vägen – men blir aldrig färdig. Det är en ständig förbättring, säger Erik Lindroth, miljödirektör på Tetra Pak och numera ny doktorand på Ekonomihögskolan. – Bakgrunden är helt enkelt att jag började leta...

Hur hör hållbarhet och mindfulness ihop?

– Hållbarhet undersöks ofta utifrån övergripande politiska eller institutionella perspektiv. Jag blev intresserad av att granska hållbarhet från andra hållet, hur inre omställningar hos enskilda människor kan påverka den globala hållbarheten, säger professor Christine Wamsler från Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS. Hennes infallsvinkel gjorde att hon undersökte hållbarhet...

Framtidens konsument i en hållbar matkultur

Krönika av Marcus Klasson, konsumentforskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Mat är människans bränsle men i dagens västerländska samhälle handlar mat om så mycket mer. Mat och den kultur som är knuten till mat handlar om livsstil och status, om ekonomi och sysselsättning, om ens ursprung, och naturligtvis om hälsa. Vad...

Demonstranter i Barcelona

Kan politiska folkrörelser driva på förändringar?

Kan folkrörelser bibehålla sitt engagemang för en hållbar framtid när de får politisk makt? Mine Islar, biträdande professor vid Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS, ägnade hela 2016 åt en fältstudie av Barcelona en Comú, en plattform för flera folkrörelser, för att ta reda på mer. Islar valde Barcelona...