Ultraljud från hjärta till 3D-porträtt

Först kom bilden på ett hjärta som slår. Med ultraljud kan man numera också se vad som händer inuti livmodern, in i minsta detalj. Gör man ultraljud i 3D kan man se som ”porträtt” av foster för att exempelvis närmare studera eventuella missbildningar. Ultraljudet har en lång historia vid Lunds universitet.

Två lundaforskare, läkaren Inge Edler och fysikern Hellmuth Herz, gjorde under 1950-talet banbrytande pionjärarbeten beträffande användandet av ultraljud inom medicinsk diagnostik. Deras första ekokardiogram (ultraljudsbild av hjärtat) gjordes 1953. Ända sedan dess har metoden varit till enorm nytta för exempelvis hjärtläkarna och i dag används den utvecklade ultraljudstekniken för medicinsk diagnostik som en rutinmetod inom en rad kliniska specialiteter som kardiologi, obstetrik och gynekologi, radiologi, kärl, bröst, bihålor och ögon.

Sedan några år finns även möjligheten att få fram 3D-bilder och rörliga bilder utifrån ultraljud. Vanliga bilder i 2D visar än så länge fler medicinskt intressanta detaljer än de i 3D; man kan se aorta, ansiktsprofil, öron, hjärta och andra delar inuti och utanpå fostrets kropp. Därför är det 2D som används rutinmässigt. Men även 3D-bilderna har idag en medicinsk användning inom fosterdiagnostiken.

– Om det vanliga ultraljudet tyder på att det finns en missbildning, till exempel av fingrarna eller en läpp- och gomspalt, så går man vidare med en 3D-undersökning. Vi studerar också 3D som ett möjligt sätt att bestämma fostrets vikt på ett säkrare sätt. Vikten är ju av betydelse både för mycket små foster, som kan behöva hämtas ut tidigare än normalt, och för mycket stora foster där man kan behöva planera för kejsarsnitt, förklarar Karel Marsal, professor emeritus i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet.

Text: Ingela Björck och Olle Dahlbäck 2012

Ultrasound image/film of a foetus in 3D. Foto: Ann Thuring

Fakta

Obstetrik

Modern obstetrik omfattar läran om graviditet, förlossning och barnsäng under såväl normala som avvikande förhållanden.

Det är inom obstetriken som ultraljudmetoden används allra mest, eftersom alla gravida kvinnor numera undersöks. Även här var Lund tidigt ute genom docent Bertil Sundén vars arbete med fosterundersökningar med ultraljud på 1960-talet blev banbrytande inom området. Ultraljudsundersökningar används idag för att bedöma fostrets ålder, tillväxt och eventuella missbildningar eller väntade problem vid förlossningen. Metoden för att fostrets tillväxt med Doppler-ultraljud utvecklades i Lund av professor Karel Marsal.

 

Se även