Sveriges första supermagnetkamera

Sverige har fått sin första supermagnetkamera på sju tesla. Fram tills nu har de mest kraftfulla MR-kamerorna i Sverige, som används på människa, haft ett magnetfält på tre tesla, 3T. Den nya magnetkameran är alltså mer än dubbelt så stark än andra MR-kameror i Sverige och kommer att möjliggöra studier av olika delar av kroppen med mycket hög upplösning.

MR står för magnetresonans och innebär att radiovågor sänds in i kroppen på en patient som ligger i ett magnetfält. När dessa radiovågor studsar tillbaka från vävnaderna i kroppen kan man i en dator skapa detaljerade bilder av kroppens inre organ. Med hjälp av datorprogram kan man sedan omvandla bilderna till tredimensionella filmer.

Med en sjutesla-kamera kommer forskarna att kunna studera exempelvis hjärnan med mycket hög upplösning för att till exempel se de första tecknen på hjärnförändringar vid Alzheimers sjukdom. Detta skulle kunna öppna möjligheter för både tidigare och effektivare behandling. Kameran kommer även att kunna användas för att studera andra delar av kroppen. Sjukdomar i leder och extremiteter liksom cancer i olika delar av kroppen kommer att kunna undersökas med hittills oöverträffad teknik.

Kameran är det senaste tillskottet till Lund University Bioimaging Center och kommer att bli en nationell resurs för forskare i hela Sverige.

Text: Johanna Sandahl och Pia Romare

Fakta

Tesla

Det magnetiska fältets styrka mäts i enheten tesla (T). Jordens magnetfält har en styrka på ungefär 50 mikrotesla (0.00005 T).

Lund University Bioimaging Center

Lund University Bioimaging Center öppnades 2010 för användare. Här finns en maskinpark för bildmedicin, bioimaging, som saknar motsvarighet i Sverige.

http://www.med.lu.se/bioimaging_center

 

Se även