Vad krävs det för att producera en telefon? Som så småningom kommer att förvandlas till elektroniskt avfall?

Upp till 41 miljoner ton elektroniskt avfall från varor som datorer och mobiltelefoner genereras av elektronikindustrin varje år enligt FN: s miljöprogram.

Katherine Whalen, forskare vid Internationella Miljöinstitutet (IIIEE), är hjärnan bakom spelet In the Loop som hon utvecklat för att öka medvetenheten om de material vi använder för att producera elektriska varor.

I spelet tar var spelare på sig rollen som ett tillverkningsföretag som när de ska skapa produkter måste hantera världshändelser, miljörisker och -förordningar, barnarbetslagar och globala resursförsörjningskedjor.

Hur kommer DU som spelare göra – kommer du att samarbeta med konkurrenter, ignorera regler, investera i att exploatera nya material – eller ändra din affärsmodell?

– Hur vi använder material får allvarliga ekonomiska, politiska, konsekvenser i dagens globala marknad. Spelet ökar medvetenheten om detta komplexa ekosystem och belyser vad som egentligen krävs för att producera en telefon, säger Katherine Whalen.
 
Text: Noomi Egan

Se även