På pränt: Tankar om musik

Pianoprofessor Ingemar Fridell har i dagarna utkommit med en ny bok: Från tanke till ton. Åtta framstående klassiska pianister och pianopedagoger om sin syn på musik och musikutövande.

Hur tänker kända klassiska musiker om musik? Det finns förhållandevis lite litteratur om detta, trots att de kan betraktas som levande representanter för de klassiska musiktraditionernas bevarande och vidareutveckling över tid. Denna bok tar upp frågor som berör musikaliska ideal, tolkning och undervisningsmetodik sett ur åtta framstående pianisters och pianopedagogers eget perspektiv.

Pianisterna som alla är mycket aktiva och kända för en större publik, berättar här om sin syn på musik och musikutövande. De välkända svenska musikprofilerna Bengt Forsberg, Hans Pålsson, Inger Wikström och Staffan Scheja delar med sig av sina spännande tankar. Dessutom möter vi den legendariske österrikaren Paul Badura-Skoda med sin imponerande skivproduktion, pianoprofessorn från Pariskonservatoriet Dominique Merlet, den färgstarka ryska pianopedagogen Vera Nosina, samt Valentina Lisitsa: den enastående pianovirtuosen från Ukraina.

Musik sägs kunna höja oss över det vardagliga och uttrycka upplevelser som inte går att kommunicera med vanliga ord. Enkelhet, klarhet och äkthet är behjärtansvärda musikaliska ideal. Pianisterna eftersträvar en harmonisk balans mellan nottrogenhet och konstnärlig frihet, mellan musiktraditionernas bevarande och sökandet efter nya uttryck, mellan känslomässig spontanitet och analytisk reflektion.

Sist i boken diskuteras musiklivets kommersiella villkor och den mediala uppmärksamheten på artisten som person. Flera av pianisterna ser detta som ett dilemma: musik är främst till för att beröra lyssnarna känslomässigt – inte för att imponera! Med en alltför stor fokusering på personen finns risk för att musiken som sådan hamnar i bakgrunden. Men är det möjligt att skilja personerna från deras musikaliska framföranden? Kan musiken vara större än artisterna som framför den och ibland rentav större än kompositörerna själva?

Publicerad: 2014

Se även