• Vattendop för 37 nya medlemmar till City Christian Centre. Havet anses av många vara port in till andevärlden där en mängd mörka krafter finns. I Jesu namn överkoms de mörka krafterna.
    Vattendop för 37 nya medlemmar till City Christian Centre. Havet anses av många vara port in till andevärlden där en mängd mörka krafter finns. I Jesu namn överkoms de mörka krafterna.
  • Helande bön i City Christian Centre. I en kontext där 97 % av befolkningen är muslimer har kyrkan vuxit ifrån 35 medlemmar till närmare 1 000 på tio år.
    Helande bön i City Christian Centre. I en kontext där 97 % av befolkningen är muslimer har kyrkan vuxit ifrån 35 medlemmar till närmare 1 000 på tio år.
  • Kristendomen i Afrika växer småskaligt och utanför de stora kyrkotraditionerna. Deeper Christian Life Ministry i Zanzibar stad, är en Pentakostal kyrka belägen nära den lokala befolkningen i ett bostadshus med ett fåtal medlemmar.
    Kristendomen i Afrika växer småskaligt och utanför de stora kyrkotraditionerna. Deeper Christian Life Ministry i Zanzibar stad, är en Pentakostal kyrka belägen nära den lokala befolkningen i ett bostadshus med ett fåtal medlemmar.

I Jesu namn

Med två miljarder kristna på vår jord vinner religionen ny mark i tredje världen. Forskare siar om att 2020 kommer 65 % av världens kristna finnas i Afrika, Asien och Latinamerika. Mika Vähäkangas, professor i missionsvetenskap vid Lunds universitet, förklarar ökningen att det idag finns större frihet att tolka kristendomen för den lokala människan.

– Tidigare tog missionärerna kristendomen till Afrika. Nu tar afrikanerna kristendomen till sin religion.

Det är den pingst-karismatiska kristendomen som växer, en rörelse som betonar upplevelsen av den heliga anden, profetiskt tal, tungomålstalande och gåvan att bota sjuka. Den står även för en fundamentalistisk bibeltolkning.

Kristendom är ingen västerländsk religion från början och där första milleniet betonade det orientaliska, det andra milleniet fokuserade på det västerländska är vi nu framme vid fas tre, den globala kristendomen. Sverige är ett av västvärldens mest avkristnade länder med knappt 10 % av svenskarna som kallar sig troende kristna.

– Tolkningen av kristendomen runt om i världen är andlig och det är vår nordiska kristendom som blivit modern och avförtrollad, något som inte skulle kunna fungera i Afrika. I den afrikanska världsbilden är anden mer verklig än det synliga. Man tolkar världen genom andevärldens verklighet. Afrikanska språk har inget ord för religion, det är en del av att leva.

De flesta som konverterar är inte muslimer utan anhängare till traditionella religioner där man kan vara tanzanier, masaj och kristen på en och samma gång. Kultur och religion går hand i hand.

– Man lever i en värld av risker och måste skydda sig från vardagens olyckor. I städer, mer än på landet, tror afrikanerna på häxeri med onda andar och behöver därför Jesu och den helige andens skydd. Detta kan vara svårt för en skandinavisk kristen att förstå eftersom våra kyrkor blivit moderniserade, men i övriga världen tror man i kristendomens namn på trolldom där man lever ett rationellt vardagsliv med övernaturliga inslag. Det finns till och med ledare i afrikanska kyrkor som kommer från en naturvetenskaplig bakgrund, men där kristendomen ger dem svar.

Kan kristendomen utveckla samhällsutvecklingen i tredje världen med demokratiska tankar och likaberättigande för kvinnor?

– Jag vill gärna tro att kristendomens framväxt skulle skapa bättre chanser för kvinnor och barn. På flera sätt har kyrkorna varit positiva mot kvinnornas ökande värde och i jämställdhetsfrågor, men det finns kyrkor som inte alls är kvinnovänliga. Det finns många hotbilder och allt beror på den bibeltolkning man väljer, man kan alltid hitta något som stödjer ens handlande. Men det finns även kyrkor grundade av kvinnor och kvinnliga präster.

Globalt växer islam snabbare än kristendom och terrordåd mot kristna ökar. Men i Tanzania lever de stora religionerna sida vid sida och kristna litar på regeringen för beskydd

– Kristendomen kommer att fortsätta öka i Afrika, men jag vet inte om världen kan bli mer religiös än vad den är i dag. Många av oss har blivit avförtrollade, samtidigt som vår värld innehåller myter och flera dimensioner än vad vi kan hitta förklaringar till. Moderniteten, som är objektiv och vetenskaplig, är också en typ av myt.

Text: Bodil Malmström

Foto: Hans Olsson

Publicerad: 2014

 

 

Se även