Kategori: karismatiska

Vattendop för 37 nya medlemmar till City Christian Centre. Havet anses av många vara port in till andevärlden där en mängd mörka krafter finns. I Jesu namn överkoms de mörka krafterna.

I Jesu namn

Med två miljarder kristna på vår jord vinner religionen ny mark i tredje världen. Forskare siar om att 2020 kommer 65 % av världens kristna finnas i Afrika, Asien och Latinamerika. Mika Vähäkangas, professor i missionsvetenskap vid Lunds universitet, förklarar ökningen att det idag finns större frihet att tolka kristendomen...