• Arkeologen Nicolò Dell’Unto från Lunds universitet befinner sig i fronten av den nya forskning som gör det möjligt att rekonstruera en utgrävningsplats i stor detalj.
    Arkeologen Nicolò Dell’Unto från Lunds universitet befinner sig i fronten av den nya forskning som gör det möjligt att rekonstruera en utgrävningsplats i stor detalj.

Banbrytande teknik för att avbilda det förflutna

Arkeologin bevarar inte bara historien, den förstör den också. När ett utgrävningsområde är uppgrävt är lagerföljden med information som möjliggör en rekonstruktion av tidigare händelser, oåterkalleligen borta. Arkeologen Nicolò Dell’Unto från Lunds universitet befinner sig i fronten av den nya forskning som gör det möjligt att rekonstruera en utgrävningsplats i stor detalj – och i tre dimensioner.

– Att gräva på en arkeologisk plats är som att gräva fram det förflutna: lager efter lager avtäcks, vart och ett äldre än det tidigare. Men vår verksamhet förstör också platsen efterhand som vi gräver, vilket innebär att utgrävningar är en enkelriktad process, säger Nicolò Dell’Unto.

Den grafiska dokumentation som traditionellt utförs vid alla arkeologiska platser bygger på tvådimensionella kartor och bilder vilka representerar de olika skedena av undersökningen. Denna typ av dokumentation har sina begränsningar när man behöver återskapa rumsliga samband mellan de fragmenterade data som man funnit inom området.

NicolòDell’Unto är del i ett team som utvecklar en banbrytande teknik förkostnadseffektiv, bildbaseradmodellering. Denna teknik gör det möjligt att skapa textur-3D-modeller av pågående utgrävningarpå plats med endast en digitalsystemkamera och en speciellprogramvara som kan köras på en vanlig PC och drivas oberoende av tillgång till internet. Detta är ett system som till skillnad från3D-laserskanning(som kräver dyr specialutrustning för att producera högkvalitativa modeller) ryms inom budgeten för de flesta utgrävningar.

– Några av mina elever gjorde även några tester på plats med hjälp av iPhone, jag sa till dem att det inte skulle fungera men det gjorde det, berättar Nicolò Dell’Unto.

”Allt eftersom 3D-modellen växer fram kan vi se kropparnas exakta position.”

Nicolò Dell’Unto är en av flera specialister från Lunds universitets som deltar i utgrävningarna vid Sandbyborg. Där har han börjat dokumentera utgrävningen av det hus där två kroppar hittades liggande mycket nära varandra innanför huset nära dörren. Den ena, har man konstaterat, var mördad med ett skarpt vapen, eventuellt var den andra också det.

Genom att varje dag, med jämna mellanrum, ta en serie bilder som sedan läggs in i datorprogrammet, skapar Nicolò Dell’Unto en 3D-modell av hela utgrävningsplatsen. 3D-modellen växer efterhand som lager efter lager exponeras.

– Allt eftersom 3D-modellen växer fram kan vi se kropparnas exakta position och hur benen ligger vinklade och hur de är sönderdelade. Vi får även fram den sanna bilden av hur de olika delarna ligger i förhållande till varandra och hur de var placerade i rummet. Skeletten placering visas precis så som de låg i verkligheten och inte som skelettdelar uppradade på ett bord eller som ett streck på en teckning, säger Nicolò Dell’Unto. Detta är början till ett helt nytt sätt att få en djupare tolkning av våra data.

Text: Vera Celander (översättning till svenska Pia Romare)

Foto: Kennet Ruona

Published: 2014

 

Se även