• Lars Pettersson studerar fjärilar
    Lars Pettersson studerar fjärilar

På spaning efter fjäril

Lägger du märke till fjärilarna i din närhet? Då kan du bidra till miljöforskningen. Att spana efter fjärilar kan ge oss viktig kunskap om förändringar i landskap och klimat.

Dagfjärilar lever inte länge men de kan få många avkommor under sin livstid. De är även känsliga för klimatförändringar och därför kan förändringar i antal och utbredning spegla miljöförändringar snabbt. Fjärilar är alltså inte bara vackra, de är dessutom intressanta studieobjekt för forskare som Lars Pettersson vid biologiska institutionen på Lunds universitet.

– Genom att notera vilka fjärilar vi ser, och var, kan vi lista ut inte bara vilka faktorer som hotar och gynnar just fjärilar, utan även vad som påverkar de miljöer som fjärilar är knutna till, berättar han.

Problemet är att det krävs att många personer spanar efter fjärilar i många olika regioner och miljöer. Om forskarna skulle försöka göra det själva skulle man aldrig hinna täcka in Sverige.

– Men nu satsar vi på en långsiktig verksamhet där vi bygger vidare på lokala initiativ, säger Lars Pettersson.

Han är samordnare för Svensk Dagfjärilsövervakning som startades 2010 på initiativ av Naturvårdsverket. Eftersom fjärilar är relativt lätta att känna igen kan alla som vill hjälpa till, menar Lars Petterson och förklarar hur man kommer igång.

– Välj en lokal nära där du bor. Det kan vara ett område exempelvis i din trädgård eller en slinga som du promenerar runt. Räkna sedan fjärilar 3-7 gånger under sommarhalvåret – då får alla arter en chans att komma med. Och är det bara lönt att gå ut när det är vackert väder; soligt, tillräckligt varmt, och inte blåsigt!

Noggrannare instruktioner och protokoll får man via nätverkets hemsida, per e-post eller brev. Inrapporteringen kan göras på samma sätt – framöver ska det även gå att använda en fjärilsapp, hoppas Lars Pettersson.

”Det är viktigt att vi är lyhörda för hur folk vill delta. Jag åker runt och försöker entusiasmera folk.”

Lars Pettersson poängterar att det är viktigt att han även ger återkoppling så att alla känner att de är delaktiga i något större. Bland annat skickar han årligen ut en tryckt sammanställning över resultaten och där finns även namnen på alla som är med och räknar.

Han har lyckats väl med rekryteringen. Idag har nätverket 280 deltagare i alla åldrar och spridda från Jokkmokk till Falsterbo. Tillsammans har de räknat över 200 000 fjärilar sedan starten.

– Nätverket ger en bra inblick i hur det går för fjärilar i Sverige. Men minst lika viktigt är att deltagandet är ett sätt att få upp ögonen för spännande natur i sin närhet, avslutar Lars Pettersson.

Du kan få veta mer om Svensk Dagfjärilsövervakning på deras hemsida.

Text: Pia Romare

Foto: Kennet Ruona

Publicerad: 2014

Se även