• Stag beetle
    Stag beetle

Medborgarforskning – Hobby som hjälper forskare

Medborgarforskning. Fenomenet är inte nytt men med dagens teknik har stora möjligheter öppnas för hundratusentals människor runt om i världen att hjälpa forskningen framåt genom inrapporteringar av detaljer av bl.a fauna, djur, hav och medicin.

Genom webbsidor och sociala medier som Facebook, Twitter, spel och bloggar samlas information in och bearbetas i många forskningsprojekt. En hel del projekt vänder sig till naturintresserade och något som i många år har varit en kul hobby eller ett specialintresse blir plötsligt viktigt för exempelvis en bättre miljö eller att arter kan överleva. Folkets scanning av omvärlden hjälper otaliga forskningsprojekt framåt och resultat baserade på amatörers intresse för vetenskap börjar även synas i vetenskapliga tidskrifter.

Läs mer om konkreta projekt och hur du kan delta i spännande forskning:

Galaxy zoo

Är du intresserad av astronomi och vill vara med och klassificera galaxer som fotograferats med rymdteleskop? Galaxyzoo ett framgångsrikt projekt som fram till i dag har producerat 20 vetenskapliga publikationer med amatörastronomers hjälp.

Link

Svensk dagfjärilsövervakning

Är du intresserad av fjärilar? I detta projekt kan du hjälpa till att lösa gåtan varför vissa arter förflyttar sig mer norrut och varför många svenska fjärilsarter minskar i antal.

Link

Artportalen

Med hängivna rapportörer från söder till norr i Sverige strömmar rapporter in över hur vanlig en insekt är, om fiskar blir större eller mindre, om flyttfåglarnas ankomst till landet skiljer sig från år till år och många andra observationer. Tillsammans utgör de en alltjämt växande databas för fynd av Sveriges växter, djur och svampar som är fri att söka i för alla. Svenska folkets naturobservationer blir även ett konkret verktyg för professionell naturvård, miljöövervakning och forskning. Riktade naturvårdsinsatser som åtgärdsprogram för hotade arter eller uppföljning av skyddade områden kan genomföras med hjälp av alla naturentusiaster. Denna detaljerade bild över svenska natur och fauna hade varit omöjlig att få fram om inte det webbaserade inrapporteringssystem hade funnits. I dagsläget har 16 000 rapportörer rapporterat in över 35 miljoner artfynd sedan början av 2000-talet men den samlade informationen går ända tillbaka till 1800-talet.

Link

Cikada-appen

Bergscikadan, Cicadetta Montana, är en stor insekt som är välkänd för dess speciella läte eller ”sång”, som karaktäriseras av en jämn, utdragen ton som tilltar i styrka för att sedan plötsligt tystna. Eftersom lätet har en mycket hög frekvens, har många personer som passerat fyrtio svårt att uppfatta det. I Storbritannien har arten endast återfunnits i ett område vid namn ”The New Forest”. Men nu befaras arten ha försvunnit. Men kan det vara så att den fortfarande finns kvar någonstans djupt inne i skogen?  För att försöka hjälpa till att ta reda på detta kan alla som går ut i skogen ladda ner en app till sin telefon. Appen lyssnar efter cikadans sång och registrerar exakt var den uppfattades. Förhoppningen är att man på detta vis ska kunna återupptäcka Bergscikadan, vars sång inte hörts i Storbritannien på över tio år.

I Sverige återfinns Bergscikadan endast på ett fåtal lokaler i den södra delen av landet.

Link

Text: Pia Romare och Bodil Malmström

Publicerad: 2014

 

Se även