• Plast i hav
    Plast i hav

Kan du tänka dig en värld utan plast?

Vi producerar mer och mer plast. Inom EU använder varje person ca 100 kilo plast varje år. Men målet för EU är att öka återvinningen. 2050 ska 80 % av plastförpackningar kunna återvinnas. Samtidigt håller haven på att förvandlas till stora soptippar och majoriteten av all skräp är plast som vi som privatpersoner slänger. Ett av de områden som är mest utsatt i Europa är Bohusläns kustremsa. Det är upptill fem fyllda badkar med skräp som varje timma når västkusten. Vi skräpar ner våra världshav med våra produkter, men vem ansvarar för städningen? En liten plastmugg kan finnas kvar i 100 år.

Men vi behöver plast. Det är ett tåligt och billigt material med nästan obegränsade användningsmöjligheter. Idag produceras plast utifrån fossila bränslen, men tänk om vi kunde använda oss av biologiskt material istället och få produktionen helt kretsloppsanpassat?

shutterstock_68823829

Se även