Kategori: Naturvation

Floden Cheonggyecheon i Seoul visar hur man kan utforma grönområden i städer för att hantera översvämningar och förbättra stadslandskapet.

Banbrytande projekt kring naturbaserade lösningar i städer

Ett banbrytande europeiskt projekt vill hjälpa städer att ta de bästa och mest bärkraftiga besluten för förbättrade levnadsförhållanden, anpassning till klimatförändringarna och hantering av hetta, stormar och nederbörd. Kan städer ta naturen till hjälp för att bättre klara klimatförändringarna? I ett nytt projekt kommer 1000 lösningar från 100 städer att...