Kategori: Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter i farozonen

Mänskliga rättigheter har i dag hamnat i farozonen på andra sätt än tidigare. Vad kan vi göra i vår del av världen där många kan se dessa rättigheter som självklara? – Det är ingen tvekan om att de mänskliga rättigheterna i dag hamnat i farozonen på en annan nivå och...