Kategori: LUCSUS

Hur hör hållbarhet och mindfulness ihop?

– Hållbarhet undersöks ofta utifrån övergripande politiska eller institutionella perspektiv. Jag blev intresserad av att granska hållbarhet från andra hållet, hur inre omställningar hos enskilda människor kan påverka den globala hållbarheten, säger professor Christine Wamsler från Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS. Hennes infallsvinkel gjorde att hon undersökte hållbarhet...

Demonstranter i Barcelona

Kan politiska folkrörelser driva på förändringar?

Kan folkrörelser bibehålla sitt engagemang för en hållbar framtid när de får politisk makt? Mine Islar, biträdande professor vid Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS, ägnade hela 2016 åt en fältstudie av Barcelona en Comú, en plattform för flera folkrörelser, för att ta reda på mer. Islar valde Barcelona...

Det går inte längre att bortse från oreglerade och marginaliserade områden

På grund av den snabba urbaniseringen förväntas befolkningen i Indiens slumområden att uppgå till 104 miljoner vid slutet av året, cirka 10% av den förväntade totala befolkningen i landet. Slumområden är olämpliga för mänsklig bosättning eftersom de ofta växer fram i områden som är utsatta för översvämningar och jordskred. Dessutom...

Yengoh Genesis Tambang forskare på LUCSUS, Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling

Förlust av marker utarmar den afrikanska jordbruks-produktionen

Jordbruksmark i Afrika är högaktuell för utländska investerare och mörkertalen är stora över illegala markförvärv. ”Affärer” rapporteras inte alltid och det kan vara svårt att hitta köparna bakom. De flesta fall av dessa köp sker i afrikanska länder med livsmedelsbrist. Det som sedan odlas går till exportproduktion, livsmedelsgrödor som hade...