Kategori: Kognition

Mathias Osvath, docent i kognitiv zoologi,har gång på gång i sina studier visat hur korpar har avancerade inlärningsprocesser och avancerade sociala beteenden.

Även korpar planerar sin vardag

Vetskapen om hjärnan är ännu idag förbluffande full av frågetecken. Det är fortfarande inte helt klart hur minne och många funktioner hos hjärnan är uppbyggt, varken hos människor och djur. Hjärnan och dess förmågor har bland annat studerats hos kråkfåglar. En fågelgrupp som historiskt haft en framträdande roll och ansetts...

Anders Brodin, professor i teoretisk ekologi Foto: Peter Frodin

En mes behöver inte vara en mes, den kan vara en opportunist!

Är smarthet kopplat till storleken på hjärnan? Större organismer har oftast en större hjärna, men är de verkligen mer avancerade bara för att det har en större hjärna? Är en ringduva smartare än en bofink? Fåglar har genom tiderna fått klä skott för både dumhet, vem har inte hört  ”hönshjärna”,...

Många pratar om at det är något positivt att datorer och mobiler skapar multitasking för individen, men faktum är att multitasking sänker kvaliteten på i stort sett all informationsbearbetning, säger Agneta Gulz, professor och forskare i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet

Digitala hjälpmedel i skolan kan både hjälpa och stjälpa

Majoriteten av dagens digitala lärverktyg håller inte måttet. De har dock en stor potential, men det krävs en bättre samordning och ett nytänkande där forskare, lärare och elever samarbetar under utvecklandet. Dessutom behövs ett nationellt ansvar och stöd för kontroll och granskning av utbudet. Det anser Agneta Gulz, professor och...

Det digitala klassrummet

Världens största och bäst utrustade digitala klassrum invigdes 2013 i Humanistlaboratoriet vid Lunds universitets Språk- och Litteraturcentrum. Här ska forskarna med hjälp av ögonrörelsemätare få bättre förståelse för hur barn lär sig saker och löser problem. Förhoppningen är att forskningen ska stödja utvecklingen av nya individanpassade läromedel. Varför sugs barn in...

Vad krävs för optimal inlärning, undrar Peter Gärdenfors.

Han har hjärnkoll på lärandet

En bra lärare förstår sitt ämne på djupet, avläser eleverna och ger mycket och klok feedback. Är läraren dessutom en god berättare och ger eleverna kontroll över sitt eget lärande – ja, då är förutsättningarna optimala för att de skall bli motiverade att lära. – Vi har alla en naturlig...