Kategori: klimatförändringar

Floden Cheonggyecheon i Seoul visar hur man kan utforma grönområden i städer för att hantera översvämningar och förbättra stadslandskapet.

Banbrytande projekt kring naturbaserade lösningar i städer

Ett banbrytande europeiskt projekt vill hjälpa städer att ta de bästa och mest bärkraftiga besluten för förbättrade levnadsförhållanden, anpassning till klimatförändringarna och hantering av hetta, stormar och nederbörd. Kan städer ta naturen till hjälp för att bättre klara klimatförändringarna? I ett nytt projekt kommer 1000 lösningar från 100 städer att...

Översvämning i Köpenhamn, 2016

Blågrön infrastruktur skyddar mot skyfall

Som en följd av klimatförändringarna kan vi i framtiden behöva vänja oss vid allt mer extrema väder – perioder av torka såväl som kraftiga skyfall. Våra städer har på senare år visat sig sårbara mot översvämningar efter intensiva regn. Malmö 2014 och Köpenhamn 2010, 2011 och 2014 är exempel på...

Gröna städer växer underifrån

Klimatforskaren Harriet Bulkeley tror inte att direktiv uppifrån leder till att vi förändrar vårt beteende. Däremot tror hon på de kreativa och trevande miljöexperiment som hon sett poppa upp i städer runt om i världen. Nu ska hon studera klimatsmarta lösningar i Sverige. Under sin tid vid Lunds universitet kommer...

Myskoxar på nordöstra Grönland. Läs mer under Fakta.

Betande myskoxar i Arktis minskar växthuseffekten

Betande myskoxar på den arktiska tundran är en karaktäristisk bild. Nu visar forskning att de stora djurens betande i arktisk våtmark bidrar till att hålla nere växthuseffekten. Om dessa betesdjur försvinner kan detta påverka framtidens klimat. Ett varmare klimat har stor inverkan på Arktis ekosystem. Forskningen är ganska omfattande med...