Kategori: dricksvatten

Räkna med brunare och dyrare vatten

I framtiden kan vi räkna med brunare vatten. Orsaken är att mängden humus i vattnet ökar vilket är ett fenomen som sannolikt orsakats av något positivt, nämligen att försurningen har minskat. Men dricksvatten­bolagen tvingas investera i dyra reningsfilter eftersom konsumenterna inte accepterar brunt vatten hemma i kranarna. Försurningen är ett...