• Marie-Claude Dubois
    Marie-Claude Dubois

Hållbar design i kontakt med ljus och natur

En bra byggnad är en byggnad som har tillgång på dagsljus, låg energiåtgång, är motståndskraftig, det vill säga klarar krissituationer, samt tillgodoser människors behov av ”natur”. För att nå en sådan hållbar byggnadsdesign måste vi sträva efter robusta lösningar, anser arkitekten och forskaren Marie-Claude Dubois.

NÄR VI IDAG RENOVERAR eller bygger nya kontorsbyggnader tror vi att kan spara mycket energi med hjälp av avancerade ljus- och ventilationslösningar med tillhörande styrsystem. Men så blir det inte alltid. Problemet är, enligt Marie-Claude Dubois, att det är många som är inblandade i ett bygg eller renoveringsprojekt – det finns många olika avancerade lösningar med många olika styrsystem för var del av en byggnad ­– men oftast finns det alldeles för lite samordning mellan dessa olika system och ett helhetsgrepp saknas.

– Jag tror inte att vägen fram är att ha superkontrollerade miljöer med stor mängd av avancerade styrsystem, det kräver så mycket kunskap och förståelse som inte finns idag och så skapar man icke-robust arkitektur som är beroende av externa energikällor för att fungera. Jag tror inte det är rätt väg om man samtidigt ska möta kommande klimatförändringar och ett mer instabilt samhälle, säger Marie-Claude Dubois.

DET HANDLAR INTE BARA OM ATT SPARA ENERGI, det handlar också om att byggnader ska kunna fungera i en krissituation. Byggnader måste planeras så att de fungerar även utan energi, till exempel i situationer där vi får långvariga strömavbrott. En bra byggnad är, enligt Marie-Claude Dubois, en byggnad som ger bättre inomhusklimat än utomhus även utan ström.

– Även om jag inte har ström så ska jag kunna vara i byggnaden både sommar och vinter. Byggnader ska ge skydd. Det ska finnas dagsljus, men inte så stora glasade partier som kan göra det outhärdligt hett om solen skiner, ventilationen inte fungerar och fönstren inte går att öppna. Om man har mindre glasyta, men bra och på rätt ställe, så får man tillräckligt med dagsljus för att se vad man gör utan att få in för mycket värme. Jag tror vi måste gå tillbaka till arkitekturkunskap som fanns innan vi hade tillgång till billiga energikällor.

ATT ARBETA MOT HÅLLBARA STÄDER är inte bara en fråga om hur man ska minska energianvändandet och beroendet av el och belysning. Hållbar byggnadsdesign är något mycket större som också inkluderar social och ekonomisk hållbarhet, menar Marie-Claude Dubois.

”LED kan aldrig ersätta kvaliteten och variation på dagsljuset”.

– Jag tror inte att man kan planera byggnader som blir som rymdstationer och bara ha LED-belysning. LED kan aldrig ersätta kvaliteten och variation på dagsljuset. Istället talar vi nu om ”biophilic” design – att människor behöver en koppling till naturen.

– Hur kan vi skapa en byggnadsmiljö som är lite närmare den ursprungsmiljö som vi kommer ifrån? Det är en fråga som jag tycker är mycket spännande inför framtiden. För det betyder att vi har fokus på sådant som gröna tak och utsikt över grönska inifrån, ja, vi kanske också odlar inomhus.

– Och dagsljus kommer att vara en stor del av detta därför att dagsljus ger oss kontakt med solen, naturen, himlen. Vi kan se vilken tid på dagen det är, vilket väderstreck och vilket väder. Den kunskap dagsljuset ger oss är väldigt viktig miljöinformation för människor, avslutar Marie-Claude Dubois.

Marie-Claude Dubois forskar inom området energi och byggnadsdesign vid Lunds universitet.

Text: Pia Romare

Foto: Kennet Ruona

Fakta

Marie-Claude Dubois

Marie-Claude Dubois forskar inom området energi och byggnadsdesign vid Lunds universitet.

Biophilic design

Biophilic design är en ny formgivning med en stark influens av naturen och naturliga

element. Trots att många idag lever i städer så har människor en inneboende dragning till element som speglar naturen.

Se även