Arkiv är inte bara sömniga arbetsplatser

Krönika av: Ulrika Waaranperä, doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och Malmö högskola.

Den 6 juni 2013 gjorde den dåvarande brittiska utrikesministern William Hauge ett historiskt uttalande då han bad om ursäkt för de övergrepp som den koloniala administrationen gjorde sig skyldiga till i Kenya mellan åren 1952 och 1963. Uttalandet skedde i samband med att ett skadestånd på motsvarande 275 miljoner kronor betalades ut till 5 228 åldrade Kenyaner.

Att den brittiska kolonialmakten, i likhet med alla andra kolonialmakter, begick övergrepp mot dem de koloniserade är ingen nyhet. Skillnaden är att övergreppen den här gången kunde bevisas, tack vare att 300 lådor med dokumentation, i huvudsak i form av kolonial korrespondens, plötsligt återfanns i ett hemligt arkiv i London 2011.

Men låt oss börja från 1952 då den koloniala regeringen utlyste undantagstillstånd i Kenya. Syftet var att bekämpa Mau Mau-rebellerna, omtalade som terrorister av den brittiska regeringen och de Europeiska bosättarna, men vars gerillakamp för land och självständighet väckte brett stöd hos både landsbygdens jordlösa daglönare och städernas intelligentsia. Under Mau Mau-åren rådde i princip inbördeskrig i Kenya. Båda sidor gjorde sig skyldiga till bestialiska handlingar, men regeringen hade betydligt större resurser att begå dem med. Historiker uppskattar att tiotusentals – kanske så många som hundra tusen – miste livet och att över en miljon internerades i fångläger. Att Mau Mau-upproret mer än 60 år senare fortfarande lever i många människors minnen är svårt att undgå för den som reser genom de Kenyanska högländerna. Men fram tills för några år sedan var just minnet den främsta källan till information om Mau Mau-upproret. Och minnet kan vara en fantastisk källa för historisk dokumentation, men det tenderar inte att hålla som enda bevisning i en domstol – i synnerhet inte mer än 50 år efteråt.

” Och så kom det sig att arkiverat material plötsligt spelade huvudrollen i ett rättsfall.”

När så fyra åldriga kenyaner i april 2011 reste till London för att vittna i domstol om den tortyr, misshandel och våldtäkter som de utsatts för under Mau Mau-åren, var deras försvarsadvokat i starkt behov av dokumentation som kunde backa upp deras vittnesmål. Mycket av den här dokumentationen förstördes sannolikt när Kenya vann sin självständighet 1963 och den avgående koloniala administrationen nogsamt dolde sina spår. Men historiker har länge haft anledning att misstänka att delar av de koloniala arkiven transporterades till London istället för att förstöras på plats. Om detta vittnade historikern David Anderson i domstolsförhandlingarna. Domstolen krävde att utrikesministeriet skulle offentliggöra alla dokument med koppling till fallet. Men det var först sedan en enskild anställd vid ministeriet, Edward Inglett, påtalat det ovärdiga och rättsvidriga i att kvarhålla den här typen av material under en pågående rättegång som de förlorade dokumenten ”återfanns”. Och så kom det sig att arkiverat material plötsligt spelade huvudrollen i ett rättsfall – som dessutom kan vara snöbollen som sätter en lavin av liknande krav mot den brittiska staten i rullning. För tillsammans med de 300 kartonger med dokument om Kenya återfanns ett oräkneligt antal andra kartonger med hemligstämplat material ifrån 36 andra forna kolonier.

I förhållande till min egen forskning, som handlar om hur mark politiseras, säger händelserna kring Mau Mau-arkiven någonting om historiens sprängkraft. Förutom att skadeståndet visar att koloniala övergrepp inte lättvindigt kan förpassas till det förgångna, pekar det också mot att arkiv inte bara är sömniga lagringsplatser för rester av förfluten tid, utan att arkiv också kan spela en aktiv roll för dagsaktuella frågor om rättvisa och politik.

Fakta

Ulrika Waaranperä

Ulrika Waaranperä är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och Malmö högskola och titeln på hennes projekt är ” Struggling with this land of ours’ The history and contemporaneity of the politicization of land in Molo, Kenya”.

Se även