• Zeolite particles, which are found in washing powder, can cause damage to the lungs.
    Zeolite particles, which are found in washing powder, can cause damage to the lungs.
  • Inne i aerosolkammaren
    Inne i aerosolkammaren
  • Björn Arvidsson
    Björn Arvidsson

Att torka tvätt kan innebära hälsorisker

Kan man bli sjuk av att ta hand om sin tvätt? I kläder finns rester från tvättmedel som kommer ut i vår inomhusluft när de torktumlas. Hur vi påverkas av att andas in partiklarna undersöker forskarna på Ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola just nu.

Partiklarna vi andas in är zeoliter och de finns i tvättmedel för att göra tvättvattnet mjukt. Zeoliter är inte vattenlösliga vilket innebär att de finns kvar i kläderna efter att tvätten torkats. Rapporter från Konsumentverket visar att moderna tvättmaskiner med liten vattenförbrukning sköljer sämre och fler tvättmedelsrester finns kvar i kläderna.

-Halten zeolitpartiklar blir hög i inomhusluften när vi torkar tvätt. Men partikelhalten ökar också när vi hanterar textilier på andra sätt, som när vi bäddar eller viker kläder, säger Anders Gudmundsson, en av forskarna som just nu studerar hur människor reagerar på zeoliter. Hans teori är att de kan ha en kemisk påverkan på oss.

”Partiklarna skulle kunna påverka lungor och hjärt- och kärlsystem på ett oönskat sätt.”

I aerosolkammaren på Institutionen för designvetenskaper sitter försökspersoner och andas in luften från en torktumlare. Vissa får också andas in vanlig inomhusluft, men ingen får i förväg veta vad som finns i luften. Försökspersonerna undersöks av medicinsk personal både före och efter kammarsittningen. Man kontrollerar deras hjärtrytm, om andningen påverkas, om det svullnat upp inne i näsan och om hals och ögon blivit irriterade. Forskarna tar även blod- och urinprover samt samlar upp biologiska prover från näsa och lungor. Deltagarna får också själva uppskatta hur de mår.

Erik Andersson är en av försökspersonerna i aerosolkammaren. När han inte sitter i kammaren arbetar han på Designvetenskaper.

-Efter två och en halv timme börjar mina ögon svida en aning och jag kan känna en viss torrhet i halsen. Tror inte att det är inbillning så det ska bli spännande att jämföra med vad testerna säger.

Erik Andersson är positiv till stunden i kammaren.

-Det är helt ok att sitta här och långt ifrån obehagligt. Det är ljust och fint och jag har regelbunden kontakt med läkaren på andra sidan via mikrofon och ett fönster. Tiden går rätt fort i kammaren, säger han.

En annan deltagare är studenten Björn Arvidsson. Han såg redan i höstas ett anslag om att forskare på Ergonomi och aerosolteknologi sökte försökspersoner. Då fanns det inte plats för honom men nu har han kommit med.

-Jag tycker att det är intressant att bidra till forskningen inom ett område som jag inte tänkt på innan, säger han.

När studien är slut har försöken i kammaren pågått i totalt femtiofyra timmar. Då kommer forskarna kunna berätta mer om hur zeoliter påverkar hälsan.

Text: Jessika Sellergren

Foto på zeolit: Anders Gudmundsson

Foto: Erik Andersson

Publicerad: 2014

Se även