Tema: Det digitala samhället

Äldre slinker ur nätet

Vår digitala topografi är i ständig förändring och Sverige är i dagsläget tredje bäst på digitalisering i EU. Vi är över 90 % som använder oss av internet, men de äldre generationerna halkar efter visar ny forskning.  – I Sverige lägger vi mycket ambitioner på att digitalisera tjänster, bland annat...

– Många kanske tycker att insekter är otäcka kryp, men vi kan lära oss mycket av dem eftersom de har relativt enkla lösningar till ganska komplexa problem, säger synforskare Emily Baird.

Hur otäcka insekter blir hjälpsamma robotar

Endast vår fantasi sätter gränser för vad vi kan använda robotar till. För att förverkliga fantasin behövs dock kunskap och inspiration från många olika områden. Vad behöver vi exempelvis veta för att utforma smarta robotar som hjälper till vid olyckor eller utför tunga transporter? Synforskare Emily Baird menar att vi...

Algoritmer är morgondagens beslutsfattare

Din närvaro på internet generar en stor mängd information. Hur är det ställt med den personliga integriteten i kölvattnet av digitaliseringen i samhället? Hur medvetna är vi om att mycket vi gör i smarta telefoner och på internet registreras av stora företag som Apple och Google som sedan säljer vidare...

GIS – en förutsättning i det digitala samhället

Det smarta samhället börjar växa fram runt omkring oss med nya sammanlänkade krav på att vår resursanvändning inte äventyrar hållbarheten i ekosystemen. Geografiska Informations System (GIS), är idag ett självklart hjälpmedel inom vitt skilda områden, så som stadsplanering, prospektering, forskning, kartering med mera. GIS har historiskt förknippats med kartor, men...

Kampen mot det onda en täckmantel för privat våld

Frivilliga från USA och andra västländer har de senaste åren anslutit sig inte bara till terrorgruppen IS utan också till militära styrkor som kämpar mot IS. – De säger att de slåss för det goda men för många är målet inte främst att besegra IS utan att själva ostraffat få...

Mobilen – ett bra vapen mot barnadödligheten

I Malawi dör mer än sex barn av hundra innan de fyllt fem år. Men med snabb diagnos och behandling av lunginflammation, malaria och diarré kan många överleva. Sven Carlsson och Bo Andersson på Ekonomihögskolan har i fyra års tid deltagit i ett EU-projekt som går ut på att låta...

Jobba hemma – eller på jobbet

Ska du gå hem redan? Varför får jag inte jobba hemifrån? Det skaver i skärningspunkten mellan de som vill få arbeta hemma och mellan dem som ser närvaro på arbetsplatsen som nödvändig. Att sitta i mysbyxor, spara tid i kollektivtrafiken, koka gott kaffe och framförallt att inte bli störd lockar...

Många pratar om at det är något positivt att datorer och mobiler skapar multitasking för individen, men faktum är att multitasking sänker kvaliteten på i stort sett all informationsbearbetning, säger Agneta Gulz, professor och forskare i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet

Digitala hjälpmedel i skolan kan både hjälpa och stjälpa

Majoriteten av dagens digitala lärverktyg håller inte måttet. De har dock en stor potential, men det krävs en bättre samordning och ett nytänkande där forskare, lärare och elever samarbetar under utvecklandet. Dessutom behövs ett nationellt ansvar och stöd för kontroll och granskning av utbudet. Det anser Agneta Gulz, professor och...

Återvinning är lika viktigt som insamling för att minska elektronikavfallet

Elektronikavfall från sådant som datorer och mobiler uppgår till 41 miljoner ton årligen, enligt FN:s miljöprogram. Mellan 60 och 90 % av detta avfall säljs eller slängs olagligt och bidrar därmed till en stor del av det globala berget av sopor som inte återvunnits och innebär ett allvarligt hot mot...